logo_new.jpg
เป็นมงคลแห่งกันและกัน
GoodForAll AllForGood
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20201112_8)
การเริ่มต้นนั้น ผมขอโอกาสกราบเรียนพระท่าน ๓ ประการ
๑) รูปพระที่อัญเชิญมาเบิกเนตร มีอะไรบ้าง
๒) ดอกไม้ที่เก็บหามาบูชาพระ มาจากไหนบ้าง
๓) อุปกรณ์เชิงหัตถศิลป์ถิ่นนคร มีอะไรบ้าง
จากนั้นจึงบูชาพระ รับศีล อาราธนาพระปริต
โดยมีที่ท่าน
พระสมปอง ด้วง สีสง
สงเคราะห์เคาะระฆังคั่นบทสวด
เป็นอีกบรรยากาศอันเป็นมงคลแห่งกันและกันครับผม
๑๒ พย.๖๓ ๑๙๓๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla