logo_new.jpg

ทศชาติที่ คงคา-โพธาราม Revisit อุทิศกุศลแก่พ่อของน้องสาวคนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒ ผมโทรประสานงานกับ อพท.แล้วได้รู้ว่าพ่อของน้องสาวที่ทำหน้าที่ประสานงานสารพัดที่ผมทำกับ อพท.เรื่องอู่ทอง ทวารวดี และกำลังยาวถึงสุวรรณภูมิ ถูกวัยรุ่นซิ่งรถยกล้อสวนมาชนรถพ่อ อายุ ๖๓ ที่กำลังขับเพื่อไปรับหลานที่ รร. เสียชีวิตทันที วานนี้ที่ ๖ เผาที่วัดคงคาราม โพธาราม ก็เลยกลับขึ้นมาจากนคร แล้วชวนคณะจัดบุญจาริกไปด้วยกัน ไพโรจน์ ลูกศิษย์ที่ช่วยงานผมสารพัดก็ยกเลิกกลับบ้านไปกราบพ่อ เพื่อได้ไปช่วยงานส่งพ่อของน้องสาวคนนี้ ชีวิตคนเราก็เท่านี้ มีอะไรให้รีบทำ เพราะใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร ? และ อย่างไร ? นัดนี้ ผมมีเวลาไม่มาก ขอฝากด้วยภาพเจาะ "ทศชาติชาดก" หรือ สิบชาติสุดท้าย ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมี ที่ใครก็ทำได้โดยไม่ต้องรอ ไล่ดูกันเอาเอง อุทิศกุศลให้พ่อของน้องสาวคนนี้ของผมนะครับ ตั้งแต่ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว ครบ ๑๐ ครับ

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่30
 
รูปที่31
 
รูปที่32
 
รูปที่33
 
รูปที่34
 
รูปที่35
 
รูปที่36
 
รูปที่37
 
รูปที่38
 
รูปที่39
 
รูปที่40
 
รูปที่41
 
รูปที่42
Joomla templates by a4joomla