logo_new.jpg
หมาบ้านนี้ เมื่อเช้าวานนี้
ThisHouseDog YesterdayMorning
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20210906_4)
เจ้าสามหมาลูกที่บ้านนี้ เหมือนว่าจะรู้งาน
ไม่เคยมีอาการว่าจะกระโจนหรืออะไรกับน้าพาเลย
พอน้าพาออกมา ก็พากันไปต้อนรับแบบห่าง ๆ
แล้วก็เข้าที่เฝ้าคอยกันอย่างในภาพครับ
๖ กย.๖๔ ๑๒๔๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
 
 
Joomla templates by a4joomla