logo_new.jpg
คนใหญ่ก็ทำงานกันไป ...
TheElderShouldWork
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20220110_3)
ที่ตั้งใจไป #สวนธรรมรักษษปันตวัน เช้านี้
เพื่อปลูกสละต่อให้ครบ ๑,๐๐๐ ต้น
เพราะซื้อเขาเอามาส่งไว้แล้ว ๕๕๕
ส่วน #เจ้าเมืองถลางหลังขาว นั้นของแถม
เช่นเดียวกับ #พวงไข่มุก #อุนากรรณ กับ #เต่าร้างยักษ์ ที่กำลังให้ดอกสวย
พวงไข่มุก กับอุนากรรณนั้น แยกง่ายมาก แยกกอหรือปัก ๆ ก็ติดต้น
ส่วน #เต่าร้างยักษ์จากเขาหลวง กอนี้ ปีนี้ว่าจะลองเพาะดู
มีใครสนใจไหม น่าจะได้หลายพันเม็ดเลยครับ
สนใจถามได้ที่ สวน ป่า พญาไม้ ครับผม
๑๐ มค.๖๕ ๑๑๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
 
อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ
 
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "สยาม สย SIAM 如 Back Future"
 

อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ ธรรมชาติอาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ

 

อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ

 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

 

อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้, ต้นไม้ และ ธรรมชาติ

Joomla templates by a4joomla