logo_new.jpg

โปรดระวังลูกปัดโอท็อปคลองท่อม กับอื่น ๆ ที่ตกค้าง
ก่อนจบรายการที่ ๒ พระธาตุเมืองนคร

รายงานการลงพื้นที่สำรวจ (ตอนที่ ๕)
ฐานข้อมูลโบราณวัตถุและหลักฐานร่องรอยทางวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี)

พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม พิพิธภัณฑ์ลูกปัดที่ดีที่สุดของไทย
(ดูได้จาก fb คุยกับหมอบัญชา เมื่อวันที่ ๔ จำนวน ๑ ตอน 
วันที่ ๕ จำนวน ๑ ตอน วันที่ ๖ จำนวน ๓ ตอน)

ศูนย์ OTOP ที่ทำลูกปัดจนจำเกือบไม่ได้ว่าคือของที่ทำใหม่เอง

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่คลองท่อมคือศูนย์ผลิตลูกปัดในหมู่บ้านคลองท่อมที่นับเป็น OTOP อีกอย่าง เริ่มจากผู้ใหญ่บ้าน "วสันต์ พิมพ์บุญพา" เห็นว่าการขุดหาของเก่านั้นไม่ยั่งยืน จึงทำโครงการขอรับการสนับสนุน หาหนทางเชื้อเชิญช่างผู้เชี่ยวชาญมาอบรมสอนการแกะเจาะและขัดปัดผิวทำลูกปัดขึ้นในหมู่บ้านจนมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ตลอดจนลูกบ้านที่เป็นช่างฝีมือ ใช้เวลาว่างมาแกะทั้งหินและแก้วเป็นลูกปัดใหม่ที่ทุกวันนี้มีฝีมือขนาดแยกได้ยากหากใช้วัสดุเดิม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ลูกปัดคลองท่อมชุดใหม่ คือ "ลูกปัดคลองท่อมแท้ ทำที่คลองท่อม ตามแบบอย่างคลองท่อม โดยคนคลองท่อม" ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ลูกปัด OTOP คลองท่อม มีราคาค่างวดสูงกว่าลูกปัดใหม่อื่น ๆ หลายเท่าตัว เมื่อแวะไปนั้น บังเอิญเพิ่มผลิตออกมาจำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้ส่งตามสั่ง จึงมีให้ได้ดูทั้งที่ร้อยเป็นเส้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ร้อย รวมทั้งเศษหินก้อนแก้วและที่ยังไม่ได้เจาะรู

คือของที่ค้างอยู่ในคลองท่อม

นอกจากนี้ ยังได้เห็นลูกปัดและสิ่งของอื่น ๆ ที่มีการพบและยังค้างอยู่ในคลองท่อม ล้วนน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเงินตรา ตราประทับ กำไล ตลอดจนเครื่องประดับทำด้วยทองคำและเศาทองคำต่าง ๆ จากนั้นก่อนจะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แวะ "น้ำร้อนเค็ม" ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่อย่างพิเศษอยู่กลางป่า

จบที่วัดธาตุน้อยและพระธาตุเมืองนคร

การลงพื้นที่สำรวจภาคใต้ตอนบนครั้งนี้ ไม่มีเวลาพอที่จะสำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีกิจอื่น ๆ รวมทั้งการประชุมร่วมกับคณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสงค์หารือเรื่องการทำแผนที่ประกอบการนำเสนอองค์พระบรมธาตุสู่มรดกโลก จึงเพียงได้แวะนมัสการพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง และองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมี "พี่ธราพงษ์ ศรีสุชาติ" ผู้อาวุโสแห่งกรมศิลปากรเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla