logo_new.jpg

เป้าหมายที่แท้ ของการรับเพื่อนพี่คณะนี้
The Main Goal Of Brothers Trip To Nakorn


(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200203_3)

 

การพาเพื่อนพี่คณะนี้มาเมืองนครนั้น เกิดจากดำรินี้ ...
" ... ชวนไปดูที่นาคร-บวรรัตน์ และ บวรบาซาร์
ว่าน่าจะทำอะไร ? และอะไรที่อย่าทำ !!! ... "

เพราะเพื่อนพี่คณะนี้ ล้วนเป็นจอมยุทธในหลายบริบท
โดยวานนี้นั้น จากวัดวังตะวันตก พวกเราก็พาเดินออกมาหน้าบวรบาซาร์
แล้วข้ามมาเข้านาคร-บวรรัตน์

สรุปอะไรนิดหน่อย แล้วพาเดินดูจนทั่วถึงชั้นบน
มีหลายจุดสนใจ

ตั้งแต่รูปต้นสายตระกูลจีนท่าวัง นายลิมเฮียนปู่
ที่นายตันยิ้มจื้อวาดไว้เมื่อราว ๆ ๑๓๐ ปีก่อน

กับแผ่นลอกจารึกหุบเขาช่องคอยที่ว่า
" ... คนดีอยู่ในหมู่ของชนเหล่าใด
ความสุขแะผลจักีแก่ชนเหล่านั้น ... "

แล้วก็ล็อคเก็ต "ที่ระลึก ราษฎรได้รัฐธรรมนูญ"
ที่คณะราษฎร์ทำออกมาอย่างสุดเท่

ส่วนคำชี้แนะอย่างไรนั้น
ค่อยสรุปกันที่ ร้านน้ำชาบังบ่าว สาขา บวรบาซ่าท่าวัง ครับ

๓ กพ.๖๓ ๐๗๑๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

  

Joomla templates by a4joomla