logo_new.jpg

ใช่รอยเจ้าตาก ? ที่ ๓ - ๔ วัดกลางเมืองนคร ?
This The King Taksin Traces In Nakorn ?


(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200203_1)

 

หลังอิ่มติ่มซำกันเมื่อเช้าวานนี้
พวกเราพาพี่ ๆ คณะนี้ไป ๓ วัด คือ ประดู่ - แจ้ง - วังตะวันตก
เพื่อตามรอยพระเจ้าตากสิน ที่กล่าวกันมาก
ว่าหลบมาบวชอยู่ที่เมืองนครก่อนสวรรคตในภายหลัง
มิได้สิ้นด้วยท่อนไม้จันทน์ ตามพระราชพงศาวดารแต่อย่างใด

เริ่มด้วยตอนผ่านหน้าวัดท่าโพธิ์ตามถนนตากสิน
โดยไม่ได้แวะเข้าไปข้างใน
ที่เจ้านครพัฒน์ยกวังสร้างเป็นวัด
เมื่อได้เป็นเจ้าพระยานครต่อจากเจ้านครหนู

ที่ท่าตีน ลงไปดูที่เก๋งจีนวัดประดู่
ที่เชื่อกันมากว่าน่าจะสร้างใส่บัวพระเจ้าตากสิน
มีอีกบัวอยู่ไม่ไกล
กำลังกล่าวใหม่ว่าน่าเป็นบัวพระสังฆราชสี ???
ที่เจ้าตากนิมนต์กลับไปกรุงธน หลังชนะก๊กเจ้าพระยานครหนู

จากนั้นจึงไปอีกเก๋งที่วัดแจ้ง
ที่บอกบนป้ายกรมศิลป์ ว่าคือ "ตึกกษัตริย์"
ตามคำบอกเล่าในสายสกุล ณ นคร ???
ว่าบัวหนึ่งนั้นอัฐิเจ้านครหนู
อีกบัวมีอัฐิหลายคนเหลือเกินจนชวนข้องใจว่าใช่จริง ???
ทั้งหม่อมทองเหนี่ยว - ชายาเจ้านครหนู
ทั้งเจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ๋ (ธิดาเจ้านครหนู ?) ในรัชกาลที่ ๑ พระมารดาวังหน้าเสด็จฯ กรมศักดิ์
ทั้งคุณชุ่ม หรือ คุณนวล (ธิดาเจ้านครหนู) ผู้ภริยาของเจ้าพัฒน์
แล้วยังเจ้าจอมมารดาปราง (ธิดาเจ้านครหนู) ในเจ้าตากที่พระราชทานเจ้านครพัฒน์
มายกเป็นแม่นางเมือง และแม่ของเจ้านครน้อย
ฯลฯ

แล้วแวะยาวที่วัดวังตะวันตก กลางท่าวัง
ที่เคยเป็นอุทยานใหญ่ ซึ่งเจ้านครพัฒน์สร้างถวายคุณจอมมารดาปราง
ที่มีท้องเจ้านครน้อยติดมาจากกรุงธนบุรี
และเป็นสถานเกิด - เติบโตของเจ้านครน้อย
ก่อนจะยกเป็นวัด หลังขึ้นเป็นเจ้านคร ต่อจากเจ้านครพัฒน์ ในรัชกาลที่ ๒ ต่อ ๓
โดยไม่ได้พาไปดูตั่งเจ้าพระยานครอันใหญ่
ได้แต่ดูศาลาการเปรียญ รูปวาดตามคัมภีร์พระนิพานโสตร
ธรรมาสน์ไม้เมืองนคร
และกุฏิพ่อท่านกาชาด - ที่คนชอบตู่ว่าเป็นตำหนักเจ้าจอมมารดาปราง !!!

ในนี้เป็นรูปที่ ๒ วัด คือ วัดประดู่ และ วัดแจ้งครับ

ที่ท่านเชื่อว่าเป็นเก๋งจีนพระเจ้าตากสินนั้น นอกจากปากคำบอกเล่าแล้ว
ยังมีลวดลายแกะไม้ที่หน้าเก๋ง
เป็นรูปมังกรเล่นลูกแก้ว กับนกกระเรียน ซึ่งเป็นของชั้นกษัตริย์
แถมที่บัว ยังมีรูปครุฑประดับด้วย

สำหรับผมนั้นทั้งหมดนี้
ยังไม่ยุติปลงใจว่าใช่แน่แท้
จนกว่าจะผ่านการพิสูจน์ชัดได้มากกว่านี้

๒ กพ.๖๓ ๐๖๑๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

Joomla templates by a4joomla