logo_new.jpg

นี้ ... จอมเจดีย์(หลวง)แห่งล้านนา !!!
This The Thai Northern Great Pagoda !!!
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200207_3)

ถามว่าจอมเจดีย์ของไทยเราทุกวันนี้ มีไหนบ้าง ?
ที่ชอบถือกันว่า "ไทย" แท้ ๆ สร้างนั้น ที่ไหน ?

รัตนโกสินทร์ ที่ท่านพยายามสร้างภูเขาทอง ก็ค้างเสร็จ อย่างที่เห็น
ส่วนที่องค์พระปฐมเจดีย์ที่สร้างครอบทวารวดี
ท่านจะให้ได้อย่างพระธาตุนคร
ก็แผ่ฐานออกจนจำยอมอย่างที่เห็น

ส่วนองค์พระธาตุพนมแห่งศรีโคตรบูรณ์ กับพระธาตุนครนั้น
พวกผมมั่นใจว่าใช่ไทย แต่บางไทยก็อาจจะคิดว่าเป็นไทยอื่น

เช่นเดียวกับจอมเจดีย์หลวงแห่งล้านนาไทยองค์นี้
ที่หากแผ่นดินไม่ไหวจนร้าวล้ม

จะเป็นหนึ่งในมหาจอมเจดีย์ไทยแท้เทียว

เช้านั้น ได้ประทักษิณรอบเดียว พร้อมพิจารณาธรรมสังเวช
โดยไม่ต้องไปถึงสังเวชนียสถานไหนก็ได้แล้ว

... เลยครับ

๗ กพ.๖๓ ๐๘๐๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 

Joomla templates by a4joomla