logo_new.jpg

ในห้องเล็ก เก็บของรัก ณ นครเชียงใหม่
A Little Loft @ Chiangmai


(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200208_7)

 

จากป้ายที่พิพิธภัณฑ์วัดเกตุริมปิง ที่เขียนคำนี้ไว้ว่า

... เรือนอยู่นั้นซื้อสร้างได้ง่าย แต่ให้เป็นบ้านนั้นซื้อไม่ได้ดอก ...
... หยูกยานะหาซื้อได้ แต่สุขภาพนั้นไม่มีขายดอก ...

แล้วผมขบต่อถึงที่จะทำกันที่เมืองนคร ที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ...
... ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และนำพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น
... ที่มีชีวิตจิตวิญญาณการมีส่วนร่วม ฯลฯ

จะทำไงได้ ? ใครรู้ ? หรือช่วยได้ ? วานบอก ...

โดยที่วัดเกต ผมสรุปเองว่า เป็น "แบบวัด-บ้าน"

ส่วนที่นี้ บนชั้น ๓ ร้านสีสันพัณไม้ ถนนนิมมานฯ ซอย ๑
ของแม่นางน่อย Anchalee Sripasang
ผมชอบแวะมาดูเสมอ ๆ เพราะไม่ได้เป็นเฉพาะร้าน
แต่ยังเป็นรัง - คลังของดีที่หาดูได้ยาก
มี "ห้องเล็ก เป็บของรัก"
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์น้อย ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย
แต่ก่อนก็ปีละ ๓ - ๔ ครั้ง แม้ทุกวันนี้คร้้งละ ๓ - ๔ ปี ก็ยังน่าดู

โดยเฉพาะชุดนี้ ที่ว่าด้วยผ้าห่อคัมภีร์

โดยที่นี้ ผมว่าเอง ว่าเป็น "แบบบ้าน-ร้าน"

เข้าใจว่าวันนี้น่าจะได้เล่าต่อของที่บ้านเธอ ชุดนนี้ดูที่ร้านก่อนครับ

๘ กพ.๖๓ ๑๓๓๑ น.
รพ.กท.

 
Joomla templates by a4joomla