logo_new.jpg

ที่คูเมือง แห่งหนองบัวแดง
The Koo Muang Ancient City Of Hnong BUa Daeng
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200227_1)

ทั้ง ๆ ที่เย็นมากแล้ว และต้องผ่านอีก ๒ อำเภอจึงจะถึงภูเขียว
แต่ท่าน อ.ศรีศักร บอกว่า " ... มาถึงแล้ว ดูซะหน่อย ... "
โดยที่ อ.จำทางได้แม้เลี้ยวตรงไหน ไปเจออะไร !!!

พอถึงที่ ท่านก็ไล่ให้ลงไปเดินดูข้ามทุ่ง ข้ามดอน
โดยพวกเรามอบให้นาย Wattikorn T Knight
ทำหน้าที่องครักษ์ประจำกาย สบายพวกเรา ๕๕๕

ขอกราบเรียนท่าน อ. Phra Paisal Visalo มา ณ ที่นี้ด้วยขอรับผม

๒๗ กพ.๖๓ ๐๖๒๒ น.
บ้านบวรรัน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla