logo_new.jpg

๔ นี้ พืชอะไร ? ล้วนบ้าน ๆ ใครรู้ครบหมดครับ ?
What Are These 4 Simply Plants
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200318_7)

ทั้งที่บ้านและที่สวนตอนนี้ เจอ ๔ พืชนี้
ทั้งที่เป็นดอกและติดผล

ในนี้กินได้ ๓ ครับ

ใครรู้ครบหมดครับ ?

๑๘ มี.๖๓ ๒๑๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

๑) #น้ำนาม หรือ #ลูกคางคก ๒) #ดอกจิกนาร่วง ค้างยอดใบกาเรการ่อน
๓) #มะมุด หรือ #ส้มมุด ๔) #ตะลิงปิง หรือ #ส้มหลิ้งปิ้ง

หรอยเพ

ตกลง #น้ำนาม หรือ #ลูกคางคก นั้น คุณ ทองสุข ทองกระจ่าง บอกมาว่า #ที่อัมพวา เรียกว่า #อัมพวา คุณ Walailak Songsiri บอกว่า #ที่ี่ยี่สาร เรียก #มะเปรียง ครับผม

 

Joomla templates by a4joomla