logo_new.jpg

ออกรสอะไรจะขนาดนั้น ใน #พิพิธภัณฑ์นคร
How Joy In The #NaKornMuseum
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200322_3)

ต่อจากห้อง #ก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่ม ที่เน้นพราหมณ์ ฮินดู
ที่ห้องพระพุทธศาสนาด้านบนนั้น

ผมก็ชี้ชวนดูสารพัด ตั้งแต่ #รูปพระอมราวดีพบที่จอมทอง #สิชล
กับที่พบที่ #โมคลาน รวมทั้งที่พบที่ #ควนพุนพิน
และ #พระพิมพ์ต่าง ๆ ที่พบที่ #กระบี่ #ตรัง #พัทลุง รวมทั้ง #เมืองนคร ฯลฯ
เน้นที่จารึก #อริยสัจสี่ กับ #คาถาเยธัมมา ที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา
แล้วก็นานา #ธรรมจักร ทั้งที่ #วัดมเหยงคณ์ กับที่ #เขาศรีวิชัย
จบที่ #พระโพธิสัตว์ที่ตุมปัง
กับ #หน้าบันไม้แกะสลักจากวัดสระเรียง

แล้วแว่บไปให้ได้เห็น #พระที่นั่งถมทองอันมหึมา

ประมาณนี้ใน ๑ ชม. ด้วยบรรยากาศออกรสมากอย่างในภาพครับ

๒๒ มีค.๖๓ ๐๘๒๐ น.
ริมตาปีที่บ้านดอน สุราษฎร์ธานี

Joomla templates by a4joomla