logo_new.jpg

๓ วิษณุ แห่ง #ยอดศรีวิชัย ... และที่ #ยอดเขาพระเหนอ
The Trio Of #SriVijayaVishnu Of #PunPin & #TaKuaPa
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200324_7)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ #เขาศรีวิชัย ที่ #ท่าข้ามพุนพิน นี้
จากที่เดิมเคยเป็น #สถานสถิตย์ของวิษณุเทพทั้ง๓
และชาวที่พุนพินนี้ มีประเพณีประจำปีขึ้นเขาสักการะกันเสมอ

ก็เปลี่ยนไปเมื่อมีการประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ...
แล้วเคลื่อนย้ายทั้ง ๓ รูปออกไปเสีย
หนึ่ง ไปจัดแสดงที่ #พิพิธภัณฑ์ฯพระนคร
อีกหนึ่งไป #อยุธยา หนึ่งน้อยสุดอยู่ที่ #นครศรีธรรมราช
คนก็เลยไม่รู้จะสักการะเทพไหนกันอย่างไรได้

แถมย้ายตัว #อำเภอพุนพิน ออกไปอยู่ที่ #ท่าข้าม ฯลฯ

ยอดเขานี้จึงร้างเทอยู่หึงนาน
ผ่านการขุดแต่งของกรมศิลป์มาไม่น่าเชื่อ ร่วม ๒๐ ปีแล้ว

การไปกันวันนั้น
ผมได้ชี้ชวนชม #องค์วิษณุแห่งเขาศรีวิชัย นี้
ท่านไม่แพ้ #พระเยซูแห่งริโอ
แถมมีคล้ายกันอยู่ทั้ง ๒ ฝากคาบสมุทร
บนยอดเขานี้ ที่ #พุนพิน_ปากน้ำตาปี
กับอีก #ยอดเขาพระเหนอ ตรงข้าม #เกาะคอเขาที่ทุ่งตึก
#ปากน้ำตะกั่วป่า พอดิบพอดี
รวมทั้งพบชะตากรรมแบบเดียวกัน คือร้างเทมาหึงนาน
ตั้งแต่ทางการเข้าควบคุมเป็นโบราณสถาน
และปฏิบัติต่อท่านเพียงอย่างโบราณวัตถุเท่านั้น

๒๔ มีค.๖๓ ๑๓๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla