logo_new.jpg

เห็นอะไรกันบ้างไหมครับ ?
Some Positive Signal To Cheer Up All
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200326_3)

สัญญาณบอกว่า เราทำกันได้ดีทั้งประเทศนะครับ

๑) อัตราการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มของไทยเรา
ที่เมื่อวันที่ ๒๐ มีค.กระดกเข้าสู่โหมดการจะพุ่งกระฉูด
เพิ่มด้วยอัตราวันละจะแตะร้อยละ ๓๐
เริ่มลาดลงสู่แนวระนาบ ที่เพิ่มด้วยอัตราวันละร้อยละ ๒๐ มา ๓ - ๔ วัน
เพื่อจะมาเข้าพวก กับญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง

๒) สัดส่วนผู้ติดเชื้อนอกกรุงเทพ ยังอยู่ที่ร้อยละ ๓๗ ไม่เปลี่ยนแปลง

๓) ที่เมืองนครวันนี้ ยังเท่าเดิม ไม่เพิ่มครับ

๔) มีการสรุปกฏอัยการศึกให้เห็นใน ๑ แผ่นด้วยแล้วครับ
ว่าห้ามทำอะไร ให้ทำอะไร และ น่าจะทำอะไรอีก

๒๖ มีค.๖๓ ๑๘๒๐ น.
บ้าบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

  

Joomla templates by a4joomla