logo_new.jpg

เพียงพักตร์พระ ก็ชะงักงัน ... ที่ถ้ำเขาพรง
Just The Lord Face ... Superb !!!
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200515_2)

อานนท์ ! พวกเธออย่าขวนขวาย เพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลย, จงสืบต่อ จงพยายาม

ในประโยชน์ของตน (คือการตั้งหน้าปฏิบัติ) เถิด,จงอย่า ประมาท จงมีความเพียร กําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิด.

อานนท์! กษัตริย์, พราหมณ์, หรือคหบดี ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ในตถาคตก็มีอยู่, เขาเหล่านั้น จักจัดการบูชาสรีระของตถาคต.

#มหาปรินิพพานสูตร มหา. สี. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.
คัดจาก #พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

เพิ่งผ่าน #วิสาขบูชา มาไม่นาน
วานนี้ #อัฏฐมีบูชา ก็ผ่านอีก
๒๗ พค.ที่จะถึง #ล้ออายุ๑๑๔ปี #ท่านอาจารย์ที่สวนโมกข์
วานนี้แชร์นี้ ของนาย Surachet Keawsakun
เช้านี้ เชิญชมนี้ ที่ #ถ้ำเขาพรง สิชล เมืองนคร
ใกล้แค่เอื้อมกับ #วัดเจดีย์ที่ไอ้ไข่กำลังอยู่ และแขกมาก
ไม่ไกลจาก #เขาคา
และนานาฮินดูสถาน พราหมณะ ศิวา-วิษณุเทพ เมื่อพันปีก่อน

ชาวที่นั่น เขามีลายแทงวิเศษประจำถิ่นว่า ... (รอพี่ จำรัส สิชล)
ทว่าผมเองนั้น

#เพียงพักตรพระไสยาสน์ และ #สองพักตร์ชำรุด ที่ซุกอยู่แนวหลัง
ก็ชะงักงันทันใด

#ถ้ำเขาพรงแห่งแดนน้ำดีสุชลเขต
#ต้องพิเศษมาแต่ไหนแต่ไรแน่นอน

๑๕ พค.๖๓ ๐๗๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla