logo_new.jpg

มะ ชหา ปิ จิ เท ศะ มหาวิคิเนกสุระ
ณ ประเทศอันรุ่งเรืองแห่งมัชหาปิ
The Great Ganesh Of The Great Country
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200520_3)

ตามอ่านตามดูมาไม่รู้กี่รอบ แต่ไม่เคยเอะใจว่านี้มีจารึกด้วย
ขอบพระคุณกรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
ที่อ่านทำนี้ออกมาให้ได้ได้รู้เห็น

... มะ ชหา ปิ จิ เท ศะ มหาวิคิเนกสุระ
ณ ประเทศอันรุ่งเรืองแห่งมัชหาปิ

แต่อย่างขอคิดต่างสักนิดหนึ่งว่า จากเท่าที่ท่านทำคำอธิบายออกมา
ทำไมจึงด่วนสรุปว่า ประเทศนี้ คือมัชปาหิต ?

มัชหาปิ จะเป็นที่ใดอื่นได้ไหมครับผม ?

แต่ผมก็ไม่รู้อะไรมาก
อยากฟังท่านทั้งหลายที่สันัดกรณีกว่าครับผม

๒๐ พค.๖๓ ๐๙๐๙ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla