logo_new.jpg
ฉำฉานี้ ที่จะเป็นพื้นที่อภัยทานนก แต่นี้
TheBirdFreedomZoneTree, Soon
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200729_6)
การถาง #นาเทิดพระเกียรติ วันนี้ ใกล้ต้นฉำฉาที่เต็มไปด้วย #รังนกกระจาบ มากขึ้น
แถมอยู่ริมถนนนิดเดียว มี #ทิวเขาหลวงสวย อยู่ข้างหลัง
ไม่กี่วันนี้
Khamjiang Panitdee
จะไปขอผ้าเหลืองท่านเจ้าคุณ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาพันต้น
พร้อมป้ายประกาศเขตอภัยทานนก
ห้ามรังแกและเก็บรังเขานะครับ
บ้านเรา ๆ ยักรักยังหวง บ้านเขากว่าจะสานสร้างเสร็จ
ให้เขาอยู่กันเถิดครับ
๒๙ กค.๖๓ ๑๗๓๘ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla