logo_new.jpg
สุนทรียะเสวนา ... สุวรรณภูมิศึกษา
OnSuvarnabhumiStudiesAesthetics
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20211025_1)
บ่ายนี้ที่ถูกตามไปร่วมวงเสวนานี้ แบบกลัว ๆ กล้า ๆ
เพราะเรื่องแนวนี้เราไม่ค่อยถนัดนัก
เมื่อท่านกล้าเชิญชวน แถมเกิดเป็นหน้าที่เสียแล้ว ก็ต้องทำไป
บินมาบางกอกแต่วานเย็น เพื่อเตรียมประเด็นและความพร้อม
ตอนนี้เท่านี้แหละครับพี่น้อง
กรอบประเด็นของผมนั้นกะว่า
จะเริ่มด้วยกรอบขอบเขตความคิดเรื่องสุวรรณภูมิศึกษานิดหนึ่ง
แล้วจึงตั้งกรอบขอบเขตสุนทรียะเสวนาของตัวเอง
ที่ชอบนิยาม การรับรู้ ซาบซึ้ง รื่นรมย์ ในความงาม
ซึ่งมีทั้งเชิงจิตนิยามและวัตถุนิยาม คุณค่าและมูลค่า ฯลฯ ตามธรรมดา
แถมมีทั้งด้วยฉันทะหรือตัณหา หรือว่าอตัมมยตา ฯลฯ
จากนั้นจึงจะเจาะจงลงที่หลักฐานสุนทรียะบนแผ่นดินสุวรรณภูมิเท่าที่พอรู้
และ Tangible มาแต่ไหน ๆ โน้นครับผม
ท่านที่สนใจจริงเจอกันที่วังท่าพระหรือออนไลน์นี้ก็มีครับ
๒๕ ตค.๖๔ ๐๗๐๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
✨โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ,ธัชชา สนับสนุนโดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรม (สป.อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)✨
? ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต ระยะที่ 1 เสวนาวิชาการครั้งที่ 1-2 สุนทรียะศิลปะ อดีตปัจจุบัน อนาคต (ช่วงเวลาประวัติศาตร์ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์)?
?วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564?
⌚️ เวลา 13.00-16.00 น. ⌚️
?ออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน​ live​ ทางเพจ​ The​ art⭕️
?ฝากทุกท่านติดตามเพจ The Art ?
ภายใต้โครงการสุนทรียะศิลปะกับชีวิต (Aesthetics, Art and Life) สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ,ธัชชา
และกิจกรรมสุนทรียะศิลปะเชิงปฏิบัติการ ✨
Icon for this message
The ART
เว็บไซต์อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุนทรียะ การรับรู้ ซาบซึ้ง ริ่นรมย์ รี่นรมย์ในความงาม ฯลฯ ฉันทะ ตัณหา ประเล้าประโลม ฯลฯ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ฯลฯ ภาชนะ จักสาน ปั้น-เผา-เคลือบ/ เสื้อผ้า ทุบ ร้อยถัก ไม้หิน. สลัก แกะ ยลฯ ทอ ฯลย .......------..... เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องพิธีกรรม หนังสือบุด ฯลฯ ใบ-ดอก-เม็ด ขน-เขา-พัน-กระดูก/หอย ภาพวาด/กลองมโหระทึกฯลฯ"
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ สร้อยคอ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ สร้อยคอ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ งานประติมากรรม
 
 
Joomla templates by a4joomla