logo_new.jpg

ถามมาก็ตอบไป ... สุวรรณภูมิเป็นชั่วโมงเลย
Question&Answer on Suvarnabhumi Studies Center
(bunchar.com รอยลูกปัด 200240221_1)
นี้ที่เมื่อวานนี้ถูก Orawin Likhitwisedkul Boonrut Siri สั่งงานมาตามนี้
1. อะไรที่ทำให้คุณหมอสนใจเรื่อง สุวรรณภูมิ
2. คำว่า สุวรรณภูมิ มีที่มาอย่างไร และเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไรบ้าง
3. จารึกที่ค้นพบ สามารถบอกเรื่องราวได้มากน้อยขนาดไหน (ตราประทับ
ลูกปัด และเครื่องประดับ **จารึกคำว่า “สุวรรณภูมิ” และ หินจารึก
“อโศก” )
4. สุวรรณภูมิ มีความสำคัญอย่างไร ทั้งในยุคสวรรณภูมิและปัจจุบัน
5. คุณค่า 5 มิติคืออะไร และ ส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร
- มิติที่ 1 ด้านภูมิศาสตาร์และทรัพยากรธรรมชาติในอดีตและปัจจุบัน
เชื่อมโยงกันอย่างไร
- มิติที่ 2 ด้านการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของรัฐ เพราะในอดีตการหา
ดินแดน ใหม่เป็นเรื่องปกติ ซึ่งสุวรรณภูมิที่ถูกค้นพบแล้วพูดถึงว่าเป็นพื้นที่
ทำเลทอง ในปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหม
- มิติที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการผลิต
วิทยาศาสตร์ สมัยก่อนเป็นอย่างไรและเทคโนโลยีที่ใช้กับลูกปัดต่างๆ จน
กระทั้งการสร้าง พื้นที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการพัฒนาอะไรบ้าง
- มิติที่ 4 ด้านการค้า พาณิชยการและบริการในอดีตและปัจจุบัน เชื่อม
โยงกันอย่างไร
- มิติที่ 5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภาษาและ
วัฒนธรรม จนมาถึงยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนปรับตัวและเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายอย่างไร
6. ในยุคสวรรณภูมิ มีชนชาติใดบ้างที่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ
7. สุวรรณภูมิมีการแลกเปลี่ยนสินค้า ภาษา เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรม
ได้อย่างไร และส่งผลมาปัจจุบันอย่างไร
8. เพราะอะไร สุวรรณภูมิถึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ และ ครัวของโลก
9. อะไรที่ทำให้ประเทศไทย เป็นสถานที่ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและมาท
ธุรกิจกับไทย ทั้งอดีตและปัจจุบัน
10. จาก ยุคสวรรณภูมิ จนถึง ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และ
อะไรที่เป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งนี้
11. ทำไมเรื่องสุวรรณภูมิจึงสำคัญที่ต้องศึกษาเรื่องนี้ และมีบุคคลใดบ้างที่
สำคัญกับประเด็นนี้
แต่ถึงเวลาจริง ได้ถามอะไรบ้างและตอบไปอย่างไรหรือ ?
กรุณาติดตามกันครับ
๒๑ กุมภา ๖๗ ๐๖๓๔ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//