logo_new.jpg

เพียงพบบางรอยลูกปัดโบราณที่ว่ากันว่ามีทั่วทั้งใต้เมือง กับ ๑ ศิวลึงค์ริมน้ำ ที่พม่าไม่เชื่อว่าใช่ รายงานการไปมะริด-ตะนาวศรี ตอนที่ ๑๐ สำหรับรอยลูกปัดกับพระพุทธศาสนา จากการหารือกับนายอำเภอและคณะเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่าพบทองและลูกปัดตะกร้อกับดอกบวบที่วัดหน้าเมืองซึ่งอยู่ริมกำแพงเมืองอีกด้านหนึ่งนั้น เมื่อตามไปดูก็ได้เห็นแต่จุดเจอใต้อาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างกับบัญชีที่นำส่งทะวาย ลูกตะกร้อนั้นตามรูปตรงกับที่เจอโดยทั่วไปร่วมสมัยก่อนจนถึงทวารวดี แต่ดอกบวบที่ชี้กันนั้น ดูรูปแล้วไม่ใช่ นอกนั้นก็เป็นหลอดทอง กับจี้ทองคล้าย ๆ สมัยพุกาม ส่วนเหรียญศรีวัตสะไม่ได้เห็น พระบุเงินและทองก็สมัยอยุธยา นานาสำริดก็สมัยพระนารายณ์ พระพิมพ์มีคาถาเยธัมมาฯ ก็แบบพุกาม แต่ที่น่าสนใจคือเศษโบราณวัตถุที่ประธานฯ ทาโซวิน เก็บรวบรวมไว้ มีทั้งขวานหิน ลูกแว ลูกปัด เหรียญโลหะ อิฐ กระเบื้องถ้วย พระพุทธรูปศิลาชำรุด(เติมพระเศียร) ลูกปัดอะเกตและทองพร้อมเศษต่าง ๆ ที่บอกว่าเก็บได้ทั่วพื้นที่เมืองตะนาวศรีหลังฝนตก แม้ทุกวันนี้ตามคูคันดินหลังบ้านก็พบเสมอ ๆ ลองเลาะไปหลังบ้านก็เห็นว่าน่าจะเป็นจริง คล้าย ๆ กับอีกหลายแห่งทั้งในเมืองไทยและที่ไหน ๆ แต่ที่เจอเป็นหลักฐานที่น่าจะเก่าสุด นอกจากขวานหินก็เป็นชิ้นส่วนศิลาที่เขาเก็บมากองไว้ข้างเรือแข่งริมแม่น้ำ อันเป็นวงไม่รู้ฐานอะไร ล่วนศิวลึงค์นั้นชัดเจน แต่ท่านประธานฯ บอกว่าไม่น่าจะใช่ เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่30
 
รูปที่11
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//