logo_new.jpg
ไทยเรานี้ คือสถานีลูกปัดโลกมาแตไหน ๆ
Thailand One of The Ancient World Beads Emporium
(bunchar.com รอยลูกปัด 20200706_7)
หนึ่งในข้อ #สัญญาหน้าฝน ของผมคือ สำรวมการใช้จ่าย
ซึ่งหมายถึงการเก็บรวบรวมร่องรอยเหล่านี้ด้วย
ที่เริ่มมาตั้งแต่ #หลังสึนามิ เมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้ คิดว่าน่าจะเกินพอแล้ว
ตั้งแต่พรรษานี้ ที่พอดี #หลังโควิด จึงเริ่มสำรวมแล้ว
เฉพาะที่รวมไว้ก็พอบอกอะไรได้มากมายแล้ว
ทำออกมาก็มากเกินประมาณแล้ว ควรได้ไปทำเรื่องอื่น ๆ อีกได้แล้ว
ที่สำคัญ นี้เพียงทำจริงจังในระยะ ๑๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๓
ขณะที่มีการขุดหาซื้อขายกันมา กว่า ๕๐ ปีแล้ว
ตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ - ๒๐ โน้น
ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วจะมีเท่าไหร่แน่ และไปกันไหน ๆ เท่าไหร่แล้ว
๑๕ ปีที่ทำจริง ยังออกมาได้ขนาดนี้
หากมีการทำให้มากกว่าที่ทำกันมา ผมว่าประเทศไทยเรานี้ไม่ธรรมดา
วันที่ ๙ กค.นี้ ที่
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
ผมกะว่าจะไปเสนอนี้
สู้กับนานาอารยธรรมโลกซะให้รู้กันว่า
ด้วยหวังว่าชาวที่นั่นทั้งหลาย จะได้ฟื้นคืนกลับมาให้จงได้
ฝากด้วยนะครับ
Suwaree Wongkongkaew
Sutida Mahawan
Anchalee Sripasang
Chatchawan Thongdeelert
Louis Gabaude
Juree Thubten Kunga
Apinya Tun
Dumrong Leenanuruksa
งานนี้จะเทียบชั้นแหล่งอารยธรรมสำคัญของโลกโบราณ
ที่ถือเป็นศูนย์ลูกปัดกันโดยทั่วไป
ว่า #เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราที่ยาวไปถึง #ก้นอ่าวตังเกี๋ย นั้นก็ด้วย
เฉพาะไทยเรา เท่าที่ตามดูมา ว่ากันเป็นเขต ๆ ได้ตั้ง ๖ เขตครับ
๑) ต้นแม่น้ำชี-มูล-สงคราม บ้านเชียง
๒) ลพบุรีป่าสักเจ้าพระยา ๓) ปิง-วัง-ยม
๔) แม่กลอง-ท่าจีน ๕) นครนายก-บางปะกง-สระแก้ว
๖) คอคอดกระ-ใต้ตอนบน
ใครว่างและอยู๋แถวนั้น พบกันครับ
งานนี้ ครูใหญ่ ท่านอาจารย์ศรีศักรนำเลยครับ
ท่านบอกว่า พรุ่งนี้จะพาไปแวะดูอีกแหล่งลูกปัดภาคเหนือที่ท่านเคยเห็น !!!
๖ กค.๖๓ ๑๘๔๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
Joomla templates by a4joomla