logo_new.jpg

จากคราวที่แล้วที่ทิ้งไว้ที่ไครเสใน Ptolemy Geographia และ The Periplus of Erythrean Sea ที่ระบุว่าแถบนี้อยู่ที่คาบสมุทรเอเซียอาคเนย์มีหินสีมีค่าเป็นสินค้าสำคัญร่วมกับอื่น ๆ นั้น ลองกลับมาดูร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาและรายงานต่าง ๆ กันดูนะครับ

๒ ภาพแรกแสดงเมืองโบราณพม่าและแหล่งที่พบหลักฐานสมัยเหล็ก ชุกชุมมากที่ตอนกลางถึงตอนบนของลุ่มน้ำอิระวดี และแถบปากแม่น้ำสะโตง-สาลวิน ซึ่งอยู่ในช่วงต่อหัวเลี้ยวหัวต่อ แรกเริ่มประวัติศาสตร์ถึงทวารวดี ซึ่งคร่อมสุวรรณภูมิถึงทวารวดีที่มีการพบลูกปัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ภาพที่ ๓ เป็นเขตเขมร รายงานพบมากในตอนล่างต่อเนื่องบริเวณปากแม่น้ำโขงในเวียตนามใต้

ภาพที่ ๔ - ๑๐ ของเวียตนาม จะพบหลักฐานไม่น้อยตั้งแต่ดองซอนและซาหวิ่น ซึ่งพบลูกปัดคาร์เนเลียนจำนวนมากที่ตรงกลางประเทศและทางตอนล่าง พบแม้กระทั่งสิงห์และนกที่เหมือนกับที่เราพบในภาคใต้และพม่าตอนใต้ ในรูปที่ ๙ ระบุด้วยว่ามีพบมากที่จีนตอนใต้ด้วย

ภาพที่ ๑๑ - ๑๒ เป็นของที่เขาทำเรื่องแดนทองที่พระพุทธศาสนาตั้งมั่น แต่ยุคหลังสุวรรณภูมิมาทวารวดี-ศรีวิชัย

ภาพ ๑๓ - ๑๕ ของกรมศิลปากรทำศรีวิชัยสุวรรณทวีป ก็หลังสุวรรณภูมิ

ภาพ ๑๖ - ๒๐ ของสิงคโปร์ทำ ก็เน้นที่สิงคโปร์เสียเฉยเลย ภาพ ๒๑ ของมองแกงทำ ก็ยังหลุด ๆ ลงไปทางใต้เกินไป

ภาพ ๒๒ - ๒๓ ของท่าน อ.ผาสุข ไทยเราเอง ผมเห็นว่าพอเป็นกรอบ แต่พอเพิ่มรายละเอียดจากที่หลายคนทำไว้และผมสรุปใน ๒ งานรอยลูกปัดทั้งภาคใต้และตะวันตก

ภาพ ๒๕ จะเห็นว่าชุกชุมมากทั้งสองฟากคาบสมุทรภาคใต้ตอนบนแถบคอคอดกระ มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๓

ภาพ ๒๖ แสดงแหล่งทองแดง ดีบุกและเหล็ก ซึ่งเป็นโลหะสำคัญที่ขับเคลื่อนยุคก่อนสุวรรณภูมิจนถึงสุวรรณภูมิ ทั้งในแถบนี้และที่จีนกับอินเดีย

ภาพ ๒๗ - ๒๘ ของ ศ.ไฮแอม แสดงแหล่งยุคเหล็กและเริ่มแรกตั้งนครหรือรัฐ จะเห็นว่าชุกชุมมากในแถบภาคตะวันตก กลาง อีสานของไทย และรายรอบอ่าวตังเกี๋ยและปากแม่น้ำโขง

ภาพ ๒๙ - ๓๐ - ๓๑ เฉพาะที่ผมทำของภาคตะวันตก ดูเอาเองว่าพบมากขนาดไหน เฉพาะใน สุพรรณ กาญจน์ ราชบุรี นครปฐม ๔ จังหวัด มีแหล่งพบลูกปัดถึง ๑๗๘ แห่ง ก่อนสมัยทวารวดีถึงร่วมสุวรรณภูมิก็มาก หากขยับทางตะวันออกไปที่ลุ่มเจ้าพระยา - ลพบุรี - ป่าสัก จะขนาดไหน ? ทั้งหมดสมัยลึกกว่าแทบทั้งนั้น โดยเฉพาะจากหลักฐานสำริดและเหล็กที่พบมากมาย หากได้ศึกษากันอย่างจริง ๆ ผมขอสันนิษฐานว่าสุวรรณภูมิน่าจะอยู่ไม่ไกลไปจากแถบนี้แน่นอน และเป็นไปได้ที่จะต่อเนื่องเอาไว้ทั้งเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้

ทั้งนี้ ขอให้ดูแผนที่สุดท้ายที่เขาเพิ่งทบทวนทำข้อเสนอใหม่ล่าสุดว่าเส้นทางสายไหมทะเลแรกนั้นเกิดจากอินเดียเลียบฝั่งมาพม่า-ไทย ก่อนที่จะยืดยาวและลงทะเลลึกได้ สัญญลักษณ์เส่นทางเขาก็เอาลูกปัด "ดอกบวบ" ที่พบมาก ทำด้วยทอง ที่เขาสามแก้วและภูเขาทอง อยู่บนปกรอยลูกปัดเม็ดหนึ่ง ทำด้วยโกเมนนะครับ รายละเอียดปลีกย่อยลึก ๆ ผมจะชวนคิดในวันงาน ๒๙ นี้นะครับ ทั้งหมดนี้เพื่อชวนกันมาช่วยตามรอยหาสุวรรณภูมิให้พบด้วยลูกปัดที่เราท่านทั้งหลายรักกันนี้และครับ คืนนี้นอนก่อนนะครับ รายงานนี้สีสันน้อยหน่อย ขอเสนอเนื้อ ๆ ครับ

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่30
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//