logo_new.jpg

สำหรับท่านที่สนใจเชิญไล่ดูภาพงานวัดลอยฟ้าครั้งที่ ๒ ชุดนี้
ที่ Prezentia กับ ชูใจ ช่วยพวกเราทำสารพัด
ที่เราหาญกล้า บุกไปจัดงานวัดลอยฟ้าที่สยามพารากอน มา ๒ ครั้ง

หนึ่ง คือ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
สอง คือ จิตตนคร ญาณสังวร ๑๐๑
ที่ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาเถระสุปฏิปันโนมากมาย
ตลอดจนเครือข่ายทางธรรมชั้นนำของประเทศ
และกัลยาณมิตรผู้เห็นคุณค่าและสนับสนุนส่งเสริม

เชื่อไหมว่ามีสารพัด เวทีธรรม ละครธรรม นิทรรศการพิเศษ แถม ฟินาเล่ด้วยแฟชั่นโชว์ธรรม ที่ไม่ธรรมดา

 

 

 

Joomla templates by a4joomla