logo_new.jpg

Some Notes For The Archives System of Thailand
บางข้อคิดเพื่อการจดหมายเหตุไทย
(bunchar.com งานธรรม 20160516)

เมื่อวันที่ ๑๓ ที่ผมแว่บขึ้นไปกรุงเทพ
เพราะมีนัดเรียนรู้เพื่อการจดหมายเหตุไทยหนที่ ๒ 
ที่ รร.พระดาบส ตรงข้ามหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

นัดนี้มี ๔ เรื่องเรียนรู้วิเศษ
ว่าด้วยการอนุรักษ์วัสดุจดหมายเหตุ สื่อโสตทัศน์ และ ฟิล์มหนัง
โดย ๓ ครูพิเศษ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และ หอภาพยนตร์ (แห่งชาติ)

ส่งท้ายด้วยข้อคิดวิเศษ จาก NecTec 
ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัล

รวมทั้งข้อคิดเสริมเติมจาก อ.ภูธร ภูมะธน 
ที่มาค้นคว้าอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติพอดี

นัดนี้ เรามี ๔ ข้อคิดเพื่อขับเคลื่อนต่อ

๑) ควรเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มย่อยตามธรรมชาติของการจดหมายเหตุของแต่ละคน เพื่อจะได้ร่วมไม้ร่วมมือ ลงลึก หรือ และเปลี่ยนกันต่อ ๆ ไป

๒) ควรเชื่อมต่อกันในลักษณะกลุ่มสนใจและการศึกษาปรึกษาหารือตามเรื่อง ประเด็น เช่นกับทั้ง ๔ ท่านที่ได้มาชี้แนะในวันนี้ รวมทั้งท่านที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่น่าจะค่อย ๆ เพิ่มและเติมเข้ามา

๓) ควรจัดให้มีหน่วยประสานกลางเพื่อร่วมกันจัดหาวัสดุ ขอคำปรึกษา จัดการอบรม ปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนการหยิบยืมวัสดุและสิ่งของเครื่องมือต่าง ๆ ที่หายากและอาจแพงเกินจำเป็นที่จะต้องซื้อหา รวมทั้งการหุ้นกันหาก็อาจจะได้

๔) หากเป็นไปได้ในอนาคต หรือแม้ในขณะนี้ก็อาจจะมีแล้ว ส่งเสริมให้เกิดการจัดให้มีบริการต่าง ๆ เพื่อการจดหมายเหตุเพิ่มขึ้นในประเทศไทย

ท่านในสนใจ เรามีนัดกัน ๕ ครั้งในปีนี้ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว ๒ เหลืออีก ๓ พลาดครั้งไหน ก็สามารถติดตามดูได้ทางยูทูปนะครับ

ถามตรงได้ที่กลุ่มงานจดหมายเหตุ พอฯ พุทธทาสฯ นะครับ

๑๖ พค.๕๙

 

Joomla templates by a4joomla