logo_new.jpg

On Dhamma Practice by Buddhadasa (3)
พุทธทาสปรารภ เรื่อง การปฏิบัติธรรม
(bunchar.com การพระศาสนา, เพื่อแผ่นดินเกิด 20160520)

"ข้าพเจ้าเขียนอย่างตรงไปตรงมา ไม่มัวอ้อมค้อมด้วยความกลัวแต่อย่างใด เหตุเพราะว่าความกลัวนี่เองซึ่งทำให้ไม่มีใครหยิบเอาปัญหาปฏิบัติธรรมขึ้นคิดกัน อย่างการงานแผนกอื่น จนในที่สุดกลายเป็นของมีแต่ชื่อ หรือไว้สรรเสริญกันอย่างลม ๆ ไป ... เป็นการเขียนภายในนามแห่งผู้เป็นทาสของพระพุทธองค์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ทูลถวายสิทธิ์ เพื่อเกิดเป็นพระพุทธสมมติขึ้นบงการให้ข้าพเจ้าทำทุก ๆ อย่างโดยทันที ในขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจของข้าพเจ้าเอง ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องกระทำด้วยความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งชีวิต เพื่อยำรุงรักษาพระศาสนาของพระองค์ในส่วนที่ยังขาดอยู่ สิ่งนั้น ซึ่งในบัดนี้ ได้แก่การปฏิบัติธรรมโดยแท้"

การปฏิบัติธรรม โดย พุทธทาส (น.๙)

๒๑ พค.๕๙

 

 

ใต้ร่มต้นมหาสาละที่ลานหาดทรายแก้วแห่งเมืองนคร เบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เมื่อคืนวิสาขบูชา ๒๕๕๙

 

Joomla templates by a4joomla