logo_new.jpg

ออกพรรษาปีหน้าอย่าพลาดเมืองนคร "เมืองแห่งธรรม พระธาตุทองคำ มากวัดมากศิลป์" พร้อมศรัทธามหาชนเมืองพระ (๒ - ที่ปากพนัง) งานที่ปากพนังนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดของเมืองนครเพราะทำมาต่อเนื่องหลายปี มีแข่งเรือและเรือพระน้ำด้วย นับได้กว่า ๘๐ เรือ เรียงรายสองข้างถนนจากศาลาแดงริมน้ำเข้าไปถึงสามแยกหน้าอำเภอ แม้ฉากหลังจะรุงรังด้วยเสาไฟฟ้าและนานาอาคาร แต่สะท้อนศรัทธาแบบไร้เงื่อนไข วัดไหน ๆ ก็นำพระขึ้นรถที่ทำเป็นเรือมาร่วมได้ในทุกลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นวัดนอกเมืองที่แทบไม่เคยได้ยินชื่อหรือรู้จัก นับเป็นโอกาสทำบุญแบบ "สังฆทาน" อย่างแท้จริง มาที่เดียวได้ทำบุญเกือบร้อยวัด ล้วนเป็นวัดธรรมดาเล็ก ๆ จากแดนไกล จุดเด่นอยู่ที่การนำวัสดุพื้นบ้านมาประดับ ที่ชอบนอกจากการแทงหยวงกของ ๒ วัดทำมณฑปพระแล้ว ยังชอบเกล็ดพญานาค มีแม้กระทั่งเอากล้วยดิบมาตัดเป็นแว่นประดับ พวงฉัตรใช้ก้านไผ่ คิดได้อย่างไรกัน ? จุดที่ต้องระวังคือการนำสิ่งเสริมมาเพื่อดึงดูดให้โดดเด่น เช่นรูปปั้นหมู่เณรไม่เหมาะสมมารับบาตร รวมทั้งการตกแต่งพระลากจนเกินพอดี มีเรือหนึ่งระบุเลยว่า พระชาย กับ พระหญิง เพี้ยนไปไกลจาก หน้าพระ กับ หน้านาง ที่แต่ก่อนทำกันไว้ ถึงอย่างไรก็นับว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่เชื่อว่าเมื่อทันได้คิด อะไร ๆ จะดีขึ้นโดยลำดับ ประเดี๋ยวจะให้ดูของในเมืองที่ที่ราชภัฏนคร ที่ถือว่าของคนเมืองครับ

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่31
 
รูปที่32
 
รูปที่33
 
รูปที่34
 
รูปที่35
Joomla templates by a4joomla