logo_new.jpg

PlearnDhamma @ SriTaWee 1
เพลินธรรมที่ศรีทวี ๑
(bunchar.com การพระศาสนา 20160710)

วัดศรีทวีวันนี้ กำลังขยับไปอีกก้าว
เมือท่านเจ้าคุณจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัิตการ
เพลินธรรมนำชมที่ศรีทวี
มีพระภิกษุสามเณรและคุณชี 
ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาของวัด 
เข้าร่วมราว ๆ ๓๐ คน

เริ่มด้วย อ.บัณฑิต สุทธมุสิก
นำเสนอเรื่องประวัติความเป็นมา
ของวัดท่ามอญ-ศรีทวี
ที่เริ่มจากตำนานวัดท่าช้างอารามหลวง
กับวัดเสมาทองที่สำคัญที่สำคัญยิ่ง

 

ก่อนที่จะนำชมในพระอุโบสถ ซึ่งมี ๓ ส่วนสำคัญ

๑) พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างนคร พระพักตร์โดยเฉพาะคางเหลี่ยม


๒) ภาพพุทธประวัติ จำลองจากวัดราชาธิวาส มี ๔ ภาพ ตั้งแต่ทรงออกผนวช พบ ๒ อาจารย์ แล้วไปบำเพ็ญเพียรที่คยาศรีษะ มีนางสุชาดาถวายข้าว โสตถิพราหมณ์ถวายหญ้าคา แล้วประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ร่มโพธิพฤกษ์ กระทั่งแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

 


๓) ภาพชุดพระเวสสันดร ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ณ นิโครธารามเมื่อคราวปราบทิฏฐิพระประยูรญาติแห่งนครกบิลพัสดุ์ เริ่มจากกัณฑ์ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จนครบ ๑๓ จบที่ ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ อย่างสนุกสนานและดื่มด่ำในธรรม

 

จบแล้ว ท่านเจ้าคุณบอกว่า ใครอย่างไรไม่ทราบ
แต่ท่านเจ้าคุณนำได้เองแล้วแน่นอน

ผมเสริมท่านเจ้าคุณกับ อ.บัณฑิตว่า
วัดเมืองนครแทบทุกวัด มีมิติและความหมายเหล่านี้อยู่ แต่กาลเวลาที่ผ่านมา ภาพฝาผนังทั้งหลายถูกลบเลือนหมด อาทิ ที่วัดจันและวัดพระธาตุ

ทุกวันนี้ อย่างน้อยมี ๕ วัด เท่าที่ผมรู้

๑) วัดวังตะวันตก ว่าด้วยประวัติเมืองนคร สวยอีกแบบ
๒) วัดท้าวโคตร น่าจะเป็นชาดกต่าง ๆ เป็นของเก่ามาแต่ก่อน
๓) วัดพระพรหม มีสารพัดภาพ
๔) วัดป่ายาง เป็นภาพร่วมสมัย โดย อ.ปริทรรศน์ หุตางกูร
๕) วัดสวนป่าน โดยอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ เป็นภาพเชิงประวัติศาสตรเมืองนครสมัยรัตนโกสินทร์

น่าจะนัดไปเที่ยวเพลินธรรมกันสักคราว

ใครจะไปบ้างครับ ?

๑๐ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//