logo_new.jpg

Who Can Sing This Sacred Song By Buddhadasa
หาคนมาขับตามทำนองที่ท่านอาจารย์แต่งไว้ ได้ไหม ?
(Bunchar.com การพระศาสนา 20160716_4)

ท่านอาจารย์บอกว่า ชีวิตเรานี้ต้องมีสิ่งประเล้าประโลม
แต่ควรประโลมแบบไร้อกุศลด้วยการเร้ากุศล

พวกเราจึงส่งเสริมงานเพลงสารพัดที่สวนโมกข์กรุงเทพ
ออกมาเป็นเพลงสบายใจ เพลงดีมีข้อคิด แล้วก็เพลงภาวนา
กระทั่งเพลงเพื่อวิปัสสนา ที่พัฒนากันมาตามลำดับ
ถึงขนาดออกมาเป็นหนังสือคู่มือด้วยแล้ว

ขณะเดียวกัน งานจดหมายเหตุก็พัฒนาระบบการจัดเก็บ
มี Programmer มือดี มาช่วยทำโปรแกรมเพื่อการสืบค้น
วันนี้ คนที่ดูแลงานกิจกรรมด้านเพลงดีมีธรรม เธอค้นพบบทเพลงนี้

อาสาฬหบูชาปีนี้ 
หากไม่ทันหาคนมาขับตามทำนองที่ท่านอาจารย์แต่งไว้
อาจไม่ต้องรอปีหน้า
หรือว่าใครขับได้จากแดนไกล
ส่งมาออนไลน์ จะได้เปิดฟังกันทันปีนี้
เพราะไม่รํ็ว่าปีหน้า อะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
และที่ ประเทศไทยของเรานี้

๑๖ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla