logo_new.jpg

นี้คืออีกกรณีศึกษาของงานการจดหมายเหตุที่ควรร่วมไม้ร่วมมือกันครับ ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้รับความนับถือและพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จเสมอมา เคยร่วมงานสำคัญตั้งแต่อบรมคณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อธิบดีสงฆ์แห่งวัดราชบพิธวันนี้เป็นหนึ่งในนั้น หอฯ เราได้รับเมตตาจากคณะศิษย์ ทำกิจปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านมากมาย รวมทั้งวันที่ ๑๖ นี้ที่จะมีการถวายเพลิงพระศพ ขอเชิญร่วมสาธุการกับอีกกรณีนี้นะครับ

https://www.facebook.com/pongsak.payakvichien/posts/1111817388831570 

&แชร์จากonline: ตะลึง!พบพระรูปสังฆราชฉายกับพระอุปัชฌาย์-สมุดบันทึก-ใบสุทธิ ขณะทำความสะอาดที่ประทับ !!!!! พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันซ้อมใหญ่ริ้วขบวนแห่พระโกศพระศพ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นวันแรก ทางทีมงานศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ได้เข้าไปทำความสะอาดในห้องรับรองคณะเหลืองรังษี (ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช) ตึกกัมปนาทแสนยากร วัดบวรนิเวศฯ เนื่องจากมีปลวกขึ้น โดยขณะทำความสะอาด ได้พบลังใบหนึ่งบรรจุเอกสาร และสมุดบันทึกลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราช ได้แก่ พระรูปสมเด็จพระสังฆราชที่ฉายกับพระอุปัชฌาย์ทั้ง 2 รูป คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ และพระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธฺโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม สมุดบันทึก 2 เล่ม หนังสือพระปาฏิโมกข์ ตั๋วรถไฟฟรี ใบสุทธิขณะพระองค์เป็นพระสงฆ์สังกัดที่วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี และใบสุทธิขณะที่พระองค์เป็นพระสงฆ์สังกัดวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พบเอกสารดังกล่าว @มติชนออนไลน์

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
Joomla templates by a4joomla