logo_new.jpg
อีกการยกช่อฟ้าที่นาน ๆ เห็นปฏิบัติการ
OtherUpliftTheUbosothRoofOrnament
(bunchar.com การพระศาสนา 20210401_2)
ส่วนใหญ่แล้วการยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดนั้น ท่านยกขึ้น
นาน ๆ จึงจะมีการยกลงอย่างเช่นนี้
พวกเราจึงทำเป็นพิธีลำลอง ๆ ประมาณนี้
โดยตลอดสองสามวันนี้ ที่เข้าช่วง #วันอนุรักษ์มรดกไทย
ที่การบูรณะพระอุโบสถ #วัดจันท่าวังเมืองนคร กำลังเริ่มแล้วนั้น
โดยเมื่อวานบ่าย พระอินทร์ท่านโปรยฝนเป็นมนต์ลงมาทั่วทั้งฟ้าเมืองนคร
ส่วนที่โบสถ์วัดจัน การยกย้ายช่อฟ้า ใบระกา
และเครื่องลำยองต่าง ๆ ก็ทำกันต่อไปครับ
มีอะไรบ้างนั้น ตามนี้ครับผม
ช่อฟ้า : ช่อฟ้าสองชนิดคือช่อฟ้าปากหงส์ (ซ้าย) และช่อฟ้าปากครุฑ (ขวา)
เป็นส่วนซึ่งประดับอยู่ส่วนยอดบนสุดของปลายสันหลังคา
องค์ประกอบของช่อฟ้า : ส่วนปลายยอดหรือหงอน ส่วนปาก ส่วนท้อง เรียกว่าอกสุบรรณ
ประเภทของช่อฟ้า
ช่อฟ้าแบบปากหงส์ เรียกอีกอย่างว่าปากปลา
ลักษณะปลายจะงอยทู่หงายขึ้นยื่นไปข้างหน้า
ช่อฟ้าแบบปากครุฑ เรียกอีกอย่างว่าปากนก
ลักษณะปลายจะงอยแหลมโค้งและงุ้มลง
ช่อฟ้าลาว / ช่อฟ้าหัวช้าง / ช่อฟ้าหัวนกเจ่า / ช่อฟ้าแบบประยุกต์ อื่น ๆ
ใบระกา : เป็นส่วนของปั้นลมประดับตกแต่งอยู่ระหว่างช่อฟ้าและหางหงส์
มีลักษณะลวดลายปลายเรียว มีหลายลักษณะ
เช่น ลายน่องสิงห์ ลายหอยจับหลัก ลายกระหนก ลายใบเทศ เป็นต้น
มีคติความเชื่อว่าเป็นลักษณะของขนปีกของครุฑ
รวยระกา งวงไอยรา นาคสะดุ้ง :
รวยระกา เป็นส่วนที่รองรับใบระกา
งวงไอยรา เป็นส่วนที่เกี่ยวงอกับแป
นาคสะดุ้ง เป็นรวยระกาส่วนที่โค้งงอต่อจากงวงไอยรายาวไปจนจรดหางหงษ์
หางหงส์ : เป็นส่วนปลายสุดของปั้นลม
มีหลายแบบได้แก่ แบบทรงนาค แบบนาคเบือน แบบเศียรนาค แบบเหรา ฯลฯ
ของวัดจันนี้ เป็นแบบอะไรบ้างนั้น ฝาก
Surachet Keawsakun
ไขความครับผม
๑ เมย.๖๔ ๐๖๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 
Joomla templates by a4joomla