logo_new.jpg

Dhammic Pokemon @ BIA Today 
แถมธรรมให้คนมาจับโปเกมอนวันนี้
(bunchar.com การพระศาสนา 20160821_8)

นี้คืออีกความพยายามแถมธรรมกับ 
The Pocket Monster ที่ออกมาอาละวาดอยู่ช่วงนี้

น้อง ๆ ที่หอช่วยกันคิดว่าในเมื่องมีคนเมาเกมส์มากัน
ก็ลองหาธรรมมาแถม ด้วยการทำเป็นป้ายเอาไปวางใกล้ ๆ ให้จับแล้วติดข้อธรรมที่เอาไปแถมไว้ ในขณะที่กิจกรรมต่าง ๆของทั้งหอฯ ก็ดำเนินไปตามปกติด้วยดี ทั้งเพลินธรรมนำชม อานาปานสติภาวนา และ ห้องเรียนรู้ธรรมกับกลุ่มอยู่เย็น มีเปิดธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ที่โถงทางเดินด้วย โดยมีคนมานั่งสมาธิในห้องนิพพานไม่น้อย ที่โถงโอวาทปาฏิโมกข์ก็มีเดินจงกรม สงบงดงามดี

ที่คลาคล่ำมาก พากันอยู่ที่สวนพุทธธรรมและสังเวชนียสถานจำลอง ยังกะมาปิคนิคกันเลยครับ.

๒๑ สค.๕๙

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//