logo_new.jpg

"ญาณสังวร" สารธรรม หนังสือธรรม ๓ รสที่คนอาจจะยังไมรู้ ข้อธรรม ภาพ และ เสียง แรกเห็นในหนังสือพระของประชาชนที่พิมพ์ในวาร ๙๖ พรรษาของเจ้าพระคุณสมเด็จ พ.ศ.๒๕๕๒ มีหน้าหนึ่งจับใจผมมาก ยกข้อความจากพระสุตันตปิฎก ขุทนิกาย มาให้ความคำ "ญาณสังวร" อย่างหมดจด จนพวกเรากล้าเสนอจัดงานวัดลอยฟ้าในชื่อ ปฏิบัติบูชา "ญาณสังวร" มาเป็นธรรมาธิษฐาน ในขณะที่บางฝ่ายท้วงทักว่าไม่ควรเพราะคำ "ญาณสังวร" เป็นคำสูงในเชิงบุคคลาธิษฐาน แล้วในที่สุดคณะสงฆ์แห่งวัดบวรมีมติว่าควรใช้และให้ใช้ได้ พวกเราจึงทำออกมาหลายอย่าง รวมทั้งหนังสือเล่มนี้ ที่คัดสรร ๑๐๑ ข้อธรรมของพระองค์มานำเสนอเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมภาพ และ QR code ที่มีพระกระแสการแสดงธรรมข้อเดียวกันนั้นให้ฟังทันที ลองผ่านตา อ่านข้อธรรม พร้อมภาพ แล้วฟังผ่าน QR code ดูเองก็แล้วกันนะครับ ผมเอามาแต่บทต้นของแต่ละตอน ยกเว้นชุดภาพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กับพระเจ้าอยู่หัว และ ที่หอฯ มีส่วนถวายงานก่อนชุดสุดท้ายที่ว่าด้วยนิพพาน

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่30
 
รูปที่31
Joomla templates by a4joomla