logo_new.jpg
สองภาวนาพรรษานี้ ที่อยากชวนท่านทั้งหลายได้ติดตาม
ThisLentDhammaPractice ForYouAllToFollow
(bunchar.com การพระศาสนา 20210828_8)
ระหว่างพรรษานี้ ที่เข้าสู่ปกติใหม่ของพวกเราทั้งหลายนั้น
วันนี้มี ๒ ภาวนาออนไลน์ ช่วง ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ และ ๑๒๐๐ น.
มีท่านพระครูธรรมรัตน์ เตช ปัญญา มาสาธยายข้อธรรมจับใจมาก
อันยาว ที่ยืดเป็น ๑๓๐๐ น.นั้น
จัดสิบเสาร์ภาวนาพรรษากาล เสาร์ที่ ๓ เท่มาก
ดูภาพประกอบสิครับ ชอบกันมาก ๆ
ทราบว่า จะสามารถตามเรียนรู้ลองภาวนาย้อนหลังได้ด้วยแล้วครับ
ถามที่ กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ นะครับผม
๒๘ สค.๖๔ ๑๘๒๗ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และหน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปฏิรูปเทสวาสะ สัปปุริสูปัสสยะ กัลยาณมิดตตา อัดดสัมมาปณิธิ สติ ศรัทธา /สัมปชัญญะ/ ปัญญา หิริ /อตตัปปะ/ ศีล/ โสวจัสสตา/ กิงกรณีเยสุ ทักขตา พาหุสัจจะ/ ธัมมกามดา วิริยารัมภะ สันตุฎรี /จาคะ ปุพเพกดปุญญตา"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจอ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ
 
 
Joomla templates by a4joomla