logo_new.jpg
หวันเบิกหวางนานครันแล้ว ... พี่น้องเหอ
GoodMorning ... SistersAndBrothers
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20220828_1)
เจ้าดอกไม้นี้ที่เป็นพวงห้อยระย้าย้อยสวยอะไรอย่างนี้นั้น
ผมได้รู้จักครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๐ กว่าขวบ
#คุณหญิงขจรภะรตราชา ท่านสร้างทำเป็น #สวนโรมัน ไว้ริมสระ ข้าง ๆ หอสมุด
พอได้ฤดู ช่อ #พวงหยก และ #พวงโกเมน นี้ก็แทงช่อย้อยกันระย้า
จากนั้นมาก็ติตาติดใจเรื่อยมา หามาปลูกไว้หลายหน
กอนี้ปลูกมากว่าห้าปีแล้ว ยังอยู่รอดดี มีดอกให้เรื่อย ๆ เหมือนไม่รู้ฤดูแล้ว
เช้านี้ กำลังบานดี มีฝนเทลงมาอาบรดสดสวย
เพิ่งอ่านหนังสือ #ท่าหลาบ้านเรา บทว่าด้วย #มรดกทางวัฒนธรรมท่าศาลา
ที่พี่ บุญเสริม แก้วพรหม ร่ายยาวมากเรื่องภาษา
น่าว่าวันนี้ส่งรายงานได้ไม่ทั้งบท ๖
หวันเบิกหวางนานครันแล้ว ไปทำอื่นก่อนหล่าวหวา พี่น้องเหอ
๒๘ สค.๖๕ ๐๙๐๐ น.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla