logo_new.jpg

เชิญร่วม #บุญสงกรานต์
#สรงน้ำพระสิหิงค์เมืองนคร
BovornNakornSongkran
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20240402_2)
และส่งเจ้าเมือง
ที่ #หาดทรายแก้ว บวรนคร ท่าวัง เมืองนคร
เย็นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗
..........
๑๖.๐๐ น.
อัญเชิญ #พระพุทธสิหิงค์_๙_องค์
มาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วกลางเมืองนคร
๑๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ แล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคล
๑๗.๓๐ น.เสวนา #การฟื้นฟูเครื่องพุทธบูชาแห่งเมืองนคร
๑๘.๐๐ น. สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แล้วรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส
แล้วรดน้ำสงกรานต์กันและกัน เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารเย็นในหลานาคร
..........
พระพุทธสิหิงค์ ๙ องค์
ที่อัญเชิญมาประดิษฐานเพื่อการสมโภชสงกรานต์เมืองนครและร่วมสรวงน้ำเป็นสิริมงคล (๑) พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ ๙ เสด็จเททอง (๒-๔) พระพุทธสิหิงค์เปียกทองคำ ๓ องค์ ร่วมฉลองกาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ (องค์กรุงเทพ องค์เชียงใหม่ องค์นคร) (๕) พระพุทธสิหิงค์แห่งอินทร์คีรี (๖-๗) พระพุทธสิหิงค์แห่งวัดจันทาราม (๘) พระพุทธสิหิงค์แห่งบวรนคร (๙) พระพุทธสิหิงค์สมเด็จพระสังฆราช
พระภิกษุ ๙ รูป
เจ้าคุณวัดท่าโพธิ์ พระครูกาแก้ววัดหน้าพระลาน เจ้าคุณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคุณ Siridhammapirat Yodkhun โค้ช พระครู พรหม พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ท่านครูเหมฯ โสพิทร์ แซ่ภู่ ท่าน สุธรรมรัตน์ สุจิณฺโณ ท่าน กาย วิถีเด็กวัด
๙ ผู้อาวุโสแห่งเมืองนคร
ผู้ว่าวิชมและภริยา / อ.ฉัตรชัยและภริยา / หมอเล็กท่าม้า / อ.สมพงษ์เบญจมและภริยา / ป้าสุขหอสมุดแห่งชาติและสามี ฯลฯ
ร่วมบุญสงกรานต์อนุรักษ์มรดกไทยเล็ก ๆ กันกับชาวนคร
ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายทั่วเมืองนครครับ
รวมทั้งเสวนานี้ดวยครับ ...
เสวนาการถอดองค์ความรู้
"เครื่องพุทธบูชา: งานต้นไม้จากโลหศิลป์"
เนื่องในกิจกรรมบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระสิหิงค์และส่งเจ้าเมืองเก่าที่บวรนคร
.
ภายใต้โครงการสำรวจและประเมินสถานภาพช่างศิลป์ถิ่นนคร เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอด
-----------------------
กิจกรรมภายในงาน:
- นิทรรศการเครื่องพุทธบูชา
- สาธิตการสร้างเครื่องพุทธบูชาด้วยเทคนิคโลหกรรม
- เสวนาองค์ความรู้ในการจัดสร้างเครื่องพุทธบูชา (17.30 น. )
.
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
ณ หาดทรายแก้ว บวรนคร ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
ภาคีร่วมจัดโดย
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ( Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts ; TASSHA ; “ธัชชา” )
- บวรนคร
- The Library At Nakorn
๒ เมษา ๖๗ ๐๘๐๘ น
ณ นครอู่ฮั่น

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//