logo_new.jpg

๔ สถานแห่งเมืองนครแต่ก่อนที่คืนได้แม้เพียงหุ่น

JustModelOf 4 MajorNakornPlace

(bunchar.comเพื่อแผ่นดินเกิด 20240520_8)

นี้ที่พี่หนุ่ย Nui Woodcut กับลูกและเมีย ช่วยกันสร้างทำเมืองนครแต่ก่อนให้กลับคืนมา

สำหรับจัดแสดงบน #ตึกยาวบวรนคร ใน บวรนครครับพี่น้อง

นี้ที่ลองทำคำอธิบายเบื้องต้นประมาณนี้ ท่านใดมีข้อมูลคำชี้แนะ กรุณาด้วยครับผม

#กลุ่มอาคารพาณิชย์แรกๆของเมืองนคร ที่ทุกวันนี้กำลังปรับปรุงเป็น บวรนครที่ #สี่แยกท่าวังใจกลางเมืองนคร

ประกอบด้วย #อาคารตึกยาวบวรนคร หนึ่งในอาคารตึกหลังแรกของสามัญชนคนนคร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยพ่อค้าแร่ดีบุกจาสิงคโปร์ ต่อมาเคยเป็นสถานพยาบาลของซินแสจากเซี่ยงไฮ้ โรงเรียนจีนสยาม นครสมาคม โรงเตี๊ยมที่พักแรม ฯลฯ และ สวนสร้างสรรค์ นาคร-บวรรัตน์ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๕๗

และตึกแถวสร้างประมาณ พ.ศ.๒๔๗๐ นับเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารร้านค้าพาณิชย์รุ่นแรก ๆ ของเมืองนคร ต้นกำเนิดของหลายห้างร้านแห่งเมืองนครทุกวันนี้ ชั้นบนเป็นดาดฟ้า มีโรงเรือนเปิดเป็นแหล่งสโมสรสังสรรค์บันเทิงของคนนครที่ท่าวัง

#โรงสีไฟยิดเส็งจั่น ของ #ตันยิดเส็ง - #ขุนบวรรัตนารักษ์และนางช้อยก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ก่อนที่จะขยายไปเปิดโรงสียิดเส็งจั่น ๒ ที่ปากพนัง และ ยิดเส็งจั่น ๓ ที่ปากนคร ต่อมาเปลี่ยนเป็น #บริษัท_บวรพาณิชย์_จำกัดเลิกกิจการในปี พ.ศ.๒๔๙๘ แล้วรื้อเพื่อสร้างกลุ่ม #อาคารบวรพร้อมโรงภาพยนต์ทันสมัยแห่งแรกของเมืองนคร ชื่อ #สุรชัยราม่าในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาเปลี่ยนเป็น #โรงภาพยนต์อินทรา

#อาคารหอการค้าจีน ที่ชาวจีนในนครสร้างเพื่อเป็นหมุดหมายของชุมชนชาวจีนในเมืองนครที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เคยถูกใช้เป็นหอกระจายข่าวต่าง ๆ ของชาวท่าวังเมืองนคร ด้านหลังคืออาคาร #โรงแรมสุทธิในที่ดินวัดร้างของกรมการศาสนา ที่เพิ่งรื้อทิ้งเมื่อไม่นานนี้อย่างน่าเสียดาย

#วิกล่างของคนเมืองนคร ที่มีหลายชื่อ ตั้งแต่ ............... กับ #โรงแรมทันสมัยและอาคารพาณิชย์ไม้ด้านข้าง และ ร้านวัสดุก่อสร้างหนึ่งของเมืองนคร นาม #หลู่กวงฮิ้นปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารออมสิน

๒๐ พฤษภา ๖๗ ๑๔๒๑ น.

บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

https://www.facebook.com/photo?fbid=1548654706029646&set=pcb.1548658046029312

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//