logo_new.jpg
ประมาณพระองค์ทรงมาประทับเป็นองค์ประธาน
AsOurLordWith
(bunchar.com การพระศาสนา 20221013_7)
สำหรับผมนั้น การประชุมหารือ #เพื่อธรรมาภิบาลในแวดวงวัดเมืองนคร วันนี้
น้อมระลึกถวายถึงพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรม
ประชุมไปก็น้อมระลึกถึงหลายสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ
หวังว่าการนี้จะจะเกิดผลอะไรบ้างในนครเมืองพระนี้
ที่ได้ชื่อว่าคือนครอันสง่างามแห่งราชาผู้ทรงธรรม
ขอบพระคุณคณะ #มูลนิธินโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล นี้ยิ่งครับ
๑๓ ตุลา ๖๕ ๑๙๓๐ น.
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//