logo_new.jpg
ธรรมาสน์ โต๊ะหมู่ รูปแต้ม ตุงกระด้าง สัตตภัณฑ์ ฯลฯ ล้วนลงตัว
TheWellSettedOfferringInTheMahavihara
(bunchar.com การพระศาสนา 20221113_10)
ดูเองครับว่านานาเครื่องบูชาและการจัดวาง
ในมหาวิหารแห่ง #เวียงลำปางหลวง
ประมาณไหนและเป็นอย่างไร
เขาจัดสรรและวางไว้อย่างวิเศษ สมค่า และลงตัวยิ่ง
ไม่ว่าจะธรรมาสน์ โต๊ะหมู่ ตุงกระด้าง สัตตภัณฑ์ ฯลฯ
ผมเชือว่าน่าจะมีผู็คนมากที่เพียรพยายามสร้างทำสิ่งของมาถวายเสมอ
แต่พบว่าตลอดมา ทางวัดน่าจะรักษาสภาพไว้อย่างนี้ อย่างดีเยี่ยม
ทั้งบริเวณไม่มีอะไรหรือใครแปลก รวมทั้งมาทำอะไรแปลก ๆ
ปล่อยให้ผู้คนชื่มชมและซึมซับรับกันเอง
มีหลายคนนั่งสมาธิภาวนากันท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่ไหลกันเข้ามาไม่ขาดสาย
โดยสรุปแล้ว ในวันเวลานี้ หาวัดอย่างนี้ได้น้อยนัก
๑๓ พย.๖๕ ๒๑๓๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//