logo_new.jpg
ทวารบาลแห่งบุพพารามที่เวียงพิงค์
TheBupparamGateGuard
(bunchar.com การพระศาสนา 20221121_7)
ขอต่ออีกสักวัดงามที่ผมได้ผ่านไปแวะครับ
นี้ที่หน้า่วิหารน้อยแห่ง #วัดบุพพาราม งามไหม ?
วัดนี้อยู่บนถนนสายท่าแพที่ใคร ๆ ก็ผ่านกันครับ
ชอบบรรยากาศมีพระเณรอยู่ประจำโต๊ะ
ช่วยชี้แนะและบริการคนมาทำบุญ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ที่เห็นเขาตั้งใจไหว้และบูชาพระกันเหมือนจะมากกว่าคนไทยเรา
๒๑ พย.๖๕ ๒๐๑๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//