logo_new.jpg
๕ การไม่ธรรมดากับพระที่ดงคลุ้มคล้า
5 ThingsWithMonksAmongTheCalathea
(bunchar.com การพระศาสนา 20221129_7)
การสนทนาหารือกับพระท่านเมื่อเช้านี้รวดเดียวเกือบ ๔ ชม. นั้น
มีสี่ห้าเรื่องสำคัญที่อาจมีความหมายต่อการพระศาสนา
ตั้งแต่สองกระบวนงานหลัง คือการตามรอยพุทธธรรม
กับการทรงจำพระปาฏิโมกข์
ที่พระท่านสรุปว่าอาจจะเชื่อมต่อกันได้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะ
จากนั้นคุยกันถึงการวิจัยค้นคว้าให้ลึกซื้งยิ่ง ๆ ขึ้น
บางข้อธรรมจากงานท่านอาจารย์พุทธทาสที่น่าสนใจ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจังให้มาก ๆ ขึ้น
แล้วก็แนวทางการประสานจัดการถวายงานพระให้เหมาะงามกันยิ่ง ๆ ขึ้น
ซึ่งทั้งนั้นนี้ ล้วนงานไม่ง่าย แต่อาจให้ผลมาก
ควรค่อย ๆ ขยับกันครับ
ส่วนกอคล้าหรือคลุ้มใหญ่นี้ ไม่รู้ว่ามาแต่ไหน พันธุ์ไทยหรือเทศ
น่าเอามาทำสาดเสื่อหรือกระบุงตะกล้าจังเลยครับ
๒๙ พย.๖๕ ๒๒๓๓ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//