logo_new.jpg
เอาเทคโนโลยีพระพุทธเจ้ามาใช้ให้ไหว้ตัวเองได้
OnBuddhologyUtilizationThenHomageOneself
(bunchar.com การพระศาสนา 20221230_3)
เย็นตะกี้อิ่มแปล้กับธรรมตามกาลส่งท้ายปีโดยท่าน อ.ชยสาโร
โดยท่านชี้ถึงแนวทางการทำความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนา
รวมทั้งหัวใจและการนำมาใช้ในชีวิตให้พัฒนาสมค่า
ทั้งความจริงแท้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ทรงกลั่นกรองมาให้แล้ว
และเทคนิควิธีโดยเฉพาะทางจิตวิญญาณ
ที่เป็นขั้นเป็นตอน ละเอียดประณีตและอัศจรรย์
ท่านย้ำว่าให้รู้เท่าทัน ตั้งอยู่ในศีล ภาวนา
เอาเทคโนโลยีพระพุทธเจ้ามาใช้จนไหว้ตัวเองได้
อยากชวนท่านทั้งหลายไปติดตามฟังย้อนหลังได้ที่เพจของหอฯ
โดยตอนท้าย ผมได้กราบขอคำแนะนำสำหรับ ๑๒ ปี สวนโมกข์กรุงเทพ
ท่านตอบว่าให้เจริญวิมังสา ทบทวนเพื่อปรับปรุง พร้อมให้ไหว้ตัวเองในส่วนที่ทำได้ดี
พร้อมทั้งอย่าได้สันโดษในคุณธรรม เพื่อให้งานก้าวหน้าต่อ ๆ ไป
ขอให้เป็นคนพูดง่าย เปิดใจกว้างกับกัลยาณมิตร ฯลฯ
งานนี้ได้เจอใครมากมายหลายคน รวมทั้ง อ. Chaiwat Thirapantu
กับท่านทูต #สมปอง_สงวนบรรณ ด้วยครับ
๓๐ ธันวา ๖๕ ๒๒๓๓ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//