logo_new.jpg

น้าพารายงานจากหนึ่งบ้านน้ำท่วมไม่มาก
Report From a Flooded Home
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20170107_3)

ว่าจะหาหนทางกลับลงไปที่บ้านและช่วยพี่น้องที่เมืองนคร
แต่หาหนทางไปได้ยากด้วยสนามบินปิด ๒ วัน
แถมขากลับก็หาที่ไม่ได้ เพราะคนแน่นมาก
ประกอบกับวันที่ ๘ - ๙ และ ๑๐ มีนัดงานสำคัญต่อเนื่อง
หนึ่ง - งานการประชุมนานาชาติพระพุทธศาสนา พุทธทาสศึกษา
ในวาระ ๑๑๑ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาส ปลาย พค.นี้
สอง - งานปรับระบบและขยายวง withiout & within 
หนังสือพระพุทธศาสนาในโรงแรมทั่วประเทศไทย
ที่ท่านอาจารย์ชยสาโรเมตตาทำให้ไว้
สาม - ตรวจปรู๊ฟเริ่มพิมพ์หนังสือ "สุวรรณภูมิที่อู่ทอง"
ที่ค้างมาแต่ปีก่อน เพื่อจะได้ส่งขายให้ทั่วประเทศและโลก ปลาย มค.นี้

ประกอบกับน้ำที่บ้านลดและมีคนดูแลน้าพาอย่างดีเยี่ยมแล้ว
ส่วนเมืองนคร ค่อยขบคิดขับเคลื่อนระยะยาวน่าจะเหมาะกับเรามากกว่า
ประกอบกับวันนี้ จะไปรดน้ำศพเพื่อนเกลอของแม่ที่เพิ่งตามแม่ไปเมื่อวานซืนนี้ครับ.

๗ มค.๖๐

Joomla templates by a4joomla