logo_new.jpg

ห้างมึตสึโกชิที่หัวสะพานนิฮอนบาชิแห่งเอโดะ-โตเกียว
กับหัวสะพานราเมศวร์ที่ตลาดท่าวัง ?
The Mitsukoshi Department store Of Edo-Tokyo VS Thawang ?


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191107_1)

 

   ในนิทรรศการแสดงแห่งพิพิธภัณฑ์เมืองเอโดะ-โตเกียวของเขานั้นที่จุดหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงการพาณิชย์แห่งนครเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นเขาทำหาบเร่ขายซูชิ ชี้ว่าของแต่ก่อน คำใหญ่กว่าทุกวันนี้มากแต่ที่ชวนนึกถึงท่าวังเมืองนครมาก ๆ ก็คือเรือสำเภอญี่ปุ่นลำใหญ่ เพื่อบ่งบอกว่าเรือค้ามาถึงตรงนี้กับห้างเก่าแก่ที่ขายผ้าไหมและนานาสินค้าที่เขาทำเป็นอาคารจำลองย่อประมาณ ๓๐ ส่วน ข้างหน้าและในนั้น เต็มไปด้วยหุ่นจำลองเสมือนจริงของผู้คน ช่างทอย้อม คนขาย และคนคอยบริการต่าง ๆ แบบว่าส่องดูเข้าไปได้เป็นชั่วโมง ๆ ผมแค่เจาะ ๆ มาแค่นี้ก็ตาลายแล้วครับ "ร้านนี้ ทุกวันนี้ กลายมาเป็นห้างสรรพสินค้ามึตสึโกชิ ตรงหัวสะพานนิฮอนบาชิซึ่งอยู่ในเครือมิตซุย ที่แตกตัวเป็นเครือข่ายใหญ่โตครอบคลุมทั้งประเทศ"

   ชวนนึกถึงอีกหลายอย่างที่หัวสะพานราเมศวร์และตลาดท่าวังเมืองนครรวมทั้งที่ทำไว้เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วไหนจะแผนที่เก่า ไหนจะชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหุ่นจำลองนี่นั่นโน่นไว้ฟังคนรุ่นใหม่ในนคร ที่จะนัดกันไประดมสมองวันที่ ๖ นี้ ว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง

๗ พย.๖๒ ๐๖๓๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

Joomla templates by a4joomla