logo_new.jpg

ปราสาทโชกุมและเรือนไดเมียวที่เอโดะ
The Edo Shogun Castle & Dymyo Estate


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191108_1)

 

ที่พิพิธภัณฑ์เมือง เอโดะ-โตเกียว ต่อจากหัวสะพานและย่านตลาดเขาทำหุ่นเรือนไดเมียวกับปราสาทโชกุนกระหนาบไว้สอดคล้องกับฐานข้อมูลเดิมที่เป็นเช่นเดียวกันคือต่อจากย่านตลาด

ก็เป็นเรือนไดเมียวจากเมืองหนึ่งที่โชกุนโทกูกาวะ กำหนดให้ทุกไดเมียวทั่วญี่ปุ่นที่มีกว่า ๒๐๐ ต้องเข้ามาอยู่เอโดะทุกปีเว้นปี พร้อมกับนำส่วยมาส่งซึ่งทำให้ยากที่จะส้องสุมกำลังและความมั่งคั่ง

เพื่อตั้งตัวทำอะไรได้นอกจากมาใช้จ่ายบำรุงเอโดะจนกลายเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองทำนองไม่ต่างจาก ชิม ช็อป ใช้ ของรัฐบาลขณะนี้นำมาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่งของเอโดะ และโชกุนอย่างยาวนานหลายร้อยปี

ส่วนปราสาทโชกุนนั้นอยู่เลยไปอีกนิดทุกวันนี้ถูกแปลงเป็นพระราชวังจักรพรรดิ หลังจากสิ้นระบบโชกุนและฟื้นฟูจักรพรรดิ์ ซึ่งเรื่องยาวมาก ต้องเล่าอีกตอนใหญ่ ๆ เลยครับ

คราวนี้ดูปราสาทโชกุน กับเรือนไดเมียวไปก่อนก็แล้วกันนะครับ

๘ พย.๒ ๐๖๔๕ น.
Neca หน้า อ.หาดใหญ่

 

Joomla templates by a4joomla