logo_new.jpg

" ... ก็ไม่มีอะไร ตามมาถ่ายรูปให้ไง ... "
" ... Just Call To Take Our Photo ... "


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191222_3)

 

     เหตุทีผมเลือกไม่ขึ้นทั้ง ๆ ที่เคยซนมากก็เพราะว่า ๑ แก่แล้ว ๒ ทางชันมาก ๓ ลื่นน้ำด้วย ๔ คนก็มาก ๕ นอกประเทศด้วยมีสิทธิเกิดเหตุพลาดพลั้งได้ง่าย วุ่นวายหลายเรื่องแต่พี่เขาเรียก และขึ้นไปอยู่กันบนนั้นแล้ว ตอบฏิเสธก็ยากจะได้ยินจึงถอนตัวจากที่นั่งกำลังสบาย ๆ ปีนป่ายแบบระมัดระวังสุด ๆ ขึ้นไปตามผาหินที่ไม่ได้รู้สึกว่า " สวรรค์ ๆ " สักเท่าไหร่ผ่านรูปแกะตามหน้าผาผนังถ้ำสารพัดทั้งนางฟ้า พระโพธิสัตว์ กระทั้งสรรพสัตว์จนผ่านช่องช้างแล้วสุดทาง

" ... พี่ว่า มาแค่นี้น่าจะพอ ไม่ต้องไปขึ้นอีกเขาทางลิฟท์เพราะเห็นหมดแล้วเลย ก็เลยเรียกเต้ยขึ้นมา ... "

ส่วนผมนั้น ไม่คิดอะไรมาก ทำหน้าที่ถ่ายรูปคู่ให้พี่ซะ ๕๕๕

" ... ทำไมเขาทำรูปขงจื่ออยู่สูงสุด ? เหนือพระพุทธเจ้าด้วยนะ !!! ... "

แต่แล้วที่ปลายสุด ผมก็เจออีกรูปพระพุทธเจ้ายื่นพระหัตถ์ประทานพรอยู่ก็เลยเข้าไปขอสัมผัสพระหัตถ์น้อมรับพร และสาธุการครับ

๒๒ ธค.๖๒ ๐๗๒๒ น.
โฟร์ซีซั่น นามไห่-ฮอยอัน

 

 

 

Joomla templates by a4joomla