logo_new.jpg

ยากอยู่ที่ขาลงจากสวรรค์
Hard To Down From Heaven


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191222_4)

 

     การไต่ขึ้นสวรรค์นั้ยากแล้วแต่การกลับลงมาจากสวรรค์นั้นยากกว่า เพราะมนุษย์เรานั้นมักติดสวยติดสุขติดสบายอย่างที่วันนี้จะต้องกลับแล้ว ก็ประมาณกันอยู่นี่ ๔ - ๕ วัน ชักติดตะหงิด ๆ แล้วเหมือนกันกินกับนอนแล้วก็เที่ยว ๆ ๆ ไม่ต้องทำอะไรมาก ดีที่เขาทำเป็นขั้นบันได มีราว ผนัง และหูยึดจับ ฯลฯ พอลงมาถึงข้างล่าง มี ๒ โถง เหมือนห้องพญายม ฝั่งหนึ่งวางตาชั่งไว้ให้สอบทานบุญ-บาป อีกฝั่งหนึ่ง เป็นสภาพญายม คอยพิพากษาบาป-บุญ ว่าจะให้ขึ้นบนหรือว่าลงล่างพอดีพวกเราเลือกขึ้นบนกันมาเรียบร้อยแล้ว

" ... แล้วจะลงไปล่างทำไม ? ... "
" ... ก็ลองลงไปดู จะได้เลิกขาดไงครับ ... "

คิดว่าพวกเรา ๓ พี่น้องลองลงไปกันไหม ?

๒๒ ธค.๖๒ ๐๗๕๒ น.
โฟร์ซีซั่น นามไห่-ฮอยอัน

 
 
Joomla templates by a4joomla