logo_new.jpg

HBD ชาติปิทุกขา โสตถี เทอญ ฯลฯ
HBD; Birth Is Suffering; Be Happy etc


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200104_2)

 

      มงคลข้อหนึ่งของชีวิตผม ในฐานะชาวพุทธ คือได้เกิดที่เมืองนคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระในครอบครัวที่ศรัทธามั่นในพระบวรพุทธศาสนาแถมได้บวชเรียนเจอหัวใจได้เอามาใช้กับยังมีบ้านอยู่ท่ามกลางวัดวาอารามพร้อมคณะสงฆ์และผู้คนแห่งเมืองนครที่เป็นกัลยาณมิตรรวมทั้งการมี วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่หน้าประตูบ้านตามตะรางชีวิตที่วางไว้ วันนี้จะขึ้นไปร่วมงานเสวนาหารือและวิเคราะห์ระบบงาน จดหมายเหตุพุทธทาส ที่เชิญ อ. Martin Seeger กับพ่อ @Naris Charaschanyawong ไว้แล้วต่อเสวนากันยามบ่ายแล้วต่อด้วย ตักบาตรเดือนเกิด กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ พรุ่งนี้เช้า แต่น้าพาชวนอยู่ตักบาตรเดือนที่เมืองนครวันนี้จึงขอตัวทางพระนคร ไปตักบาตรกับน้าพามาตะกี้ตอนใส่บาตรกับน้าพานั้น ไม่เท่าไหร่ครั้นวนมารอใส่บาตรเองพร้อมกับกราบเรียนพระท่านว่าวันนี้วันเกิดผมพอดีจึงได้รับพรมาหลายเวอร์ชั่นและภาษา ตั้งแต่ Happy Birthday, ชาติ ปิ ทุกขา และ โสตถิ เทอญ

สาธุขอรับผม

๔ มค.๖๓ ๑๒๔๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

 
Joomla templates by a4joomla