logo_new.jpg

เราทั้งหลาย ... จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ ...
We All ... Will Meditate & Follow Our Lord Buddha


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200104_3)

 

      แม่ครับ ๖๓ ปีแล้วครับ ที่แม่เกิดให้กำเนิดเต้ยแม้แม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกาย แต่วันนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตามด้วยบางบทพิเศษมีเขมาเขมะฯ โอวาทปาฏิโมกข์ แล้วก็กรวดน้ำนั้นพวกเราทั้งหลาย ทำกันในศาลาการเปรียญที่ใช้เงินทำบุญงานแม่เมื่อ ๓ ปีก่อน ถวายมุงหลังคาไว้เพื่อให้ได้ใช้งานโดยไม่ชักช้าตอนนี้ มีเจ้าภาพทำฝ้า และบานประตูหน้าต่างเสร็จแล้วรวมทั้งไฟทั้งหลายก็มีเจ้าภาพแล้วเหลือแต่การปูพื้น ที่น่าจะเสร็จเรียบร้อยในไม่นานจากนี้ตอนนี้ น้าพานาน ๆ จึงจะไปวัดจึงมีคนเข้ามาทักทายมากมาย แถมพอรู้ว่า ๙๐ กว่า ก็พากันชื่นชมมากส่วนเต้ยนั้น ใช้โอกาสทำวัตรเช้า ภาวนาวันเกิดปีนี้อย่างเต็ม ๆ ในเนื้อหาแห่งคำสวดทั้งหลายที่วิเศษไปเสียทั้งนั้นมีหลายจังหวะเวลาวิเศษไปตามลำดับ ภาพทั้งหมดนี้ขอบคุณนายเจียง @Khamjiang Panitdee ที่ย่องมาควักกล้องในถึงย่ามไปถ่ายไว้ให้ได้เอามาประกอบเป็นเครื่องระลึกถึงการสวดมนต์ทำวัตรภาวนานัดวิเศษของขวบอายุ ๖๓ นี้

๔ มค.๖๓ ๑๓๑๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla