logo_new.jpg

เรือนรื้อหลังนี้ ที่ขอนอนเมื่อคืนก่อน
The Dismantle Hut Temple Stay
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200129_2)

      ที่พักในสวนโมกข์ของผมนั้นแรก ๆ เมื่อยังไม่มาบวช แรกสุดก็ที่โรงธรรมไม้ ที่มีนางงามแขวนอยู่ครั้นทางวัดจัดเป็นที่พักพระอาคันตุกะ ก็ไปนอนที่ชั้นสองของเรือพอบวชเรียนสึกมาแล้ว ก็เริ่มคุ้น จึงพักที่เรือนพักายริมสระนาฬิเกหลังไม้ครั้นสร้างใหม่อีกเรือนตึก แล้วจัดสรรเรือนไม้ให้ฝรั่งพักก็มาพักกับเรือนตึกข้างล่างที่เป็นห้องรวมบางครั้งมีของมากเพราะมาทำงาน ก็ขอห้องแยกชั้นบนจนภายหลัง ชอบที่ตึกแดงของคนทั่วไปมากกว่าเพราะไม่มีอะไร สบายดีแต่บางคราวก็ต้องไปนอนเรือนสมเด็จ หากมีใครที่ต้องดูแลไปด้วยรวมทั้งระยะดูแลท่าน อ.อาพาธ ก็ไปนอนที่เขตอุบาสก-อุบาสิกา กับคณะแพทย์ี่ต้องรับบทบาทประสานการจนระยะที่มาหมกมุ่นเตรียมการจดหมายเหตุก็นอนกันที่กุฏิอาจาริยบูชาเสียเลยโดยระยะนี้ ที่ชอบสุดก็ตึกแดงของคนสามัญกับเรือนชาย ของใครก็ได้ส่วนที่นานาชาติ ซึ่งคุณเมตตาเคยจัดห้องไว้รอรับนั้นก็เคยไปพักอยู่ช่วงหนึ่ง เพราะจะได้อาบน้ำร้อนเล่นบ้าง

      คืนวานนี้ ท่าน อ.โพธิ์ ให้ไปพักเรือนสมเด็จแต่ผมขอพักเรือนพักชายริมสระ ทว่าพระท่านใส่กุญแจจะขึ้นไปพักเรือนฝรั่ง ก็เกรงใจฝรั่งเขาพอดีเห็นเรือนบุษกรกำลังรื้อ และท่าน มานพ มานิโต อยู่ที่นั่นก็ขอเลย โดยท่านเมตตายกมุ้งครอบกับเสื่อผืนพร้อมหมอนไม้กับจีวรสำหรับห่มอีกผืนหนึ่งนับเป็นอีกราตรีที่แสนวิเศษที่สวนโมกข์ขอรับผมพร้อมกับนึกถึงบทสวดมนต์ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภหลังตรัสรู้ว่าทรงรื้อเรือนลงได้แล้ว

๒๙ มค.๖๓ ๐๖๓๓ น.
บ้านดอน สุราษฎร์

 
 
 
Joomla templates by a4joomla