logo_new.jpg

เรือนนี้ ที่เราได้เริ่มที่จะตื่น และรู้เรียน
This The Awaken Hut Of Mine


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200129_3)

 

      ลึกเข้าไปจากเรือนพักชายและเรือนบุษกรอันเป็นเขตสังฆาวาสของสวนโมกข์นั้นก่อนจะพ้นตีนเขาพุทธทองแล้วเลยไปถึงโรงปั้น ทุกวันนี้มีโรงธรรมฝรั่งสร้างไว้มีกุฏิ ๒ ชั้นหลังหนึ่ง "หง้วน เศรษฐภักดี" สร้างมานานมากแล้วท่านผู้นี้ คือผู้มีส่วนทำให้นายเงื่อม พานิช อยู่ในสมณวิสัย
จนกลายเป็นพุทธทาสภิกขุที่ผมบูชายิ่งเพราะหากไม่มีท่าน ผมผู้มีปัญญาประมาณนี้ก็ไม่อาจเข้าถึงพุทธธรรมอันลึกล้ำและประณีตนี้
เมื่อบวชมาขออยู่สวนโมกข์ไชยา แล้วท่านให้ อ.โพธิ์ เป็นผู้ดูแลผมนั้นท่านจัดให้อยู่กุฏินี้ที่แรกเห็น ก็ขัดใจนิด ๆ ว่าใหญ่ไป อยากอยู่หลังเล็ก ๆ ร้าย ๆ ที่ในดงลึกกว่านี้แต่เมื่อท่านจัดให้ ก็ไม่มีข้อแย้งอันใด อยู่ไป ...

      ทุกวันนี้ มีพระครองอยู่ แต่ไม่เจอท่านได้แต่ระลึกถึงราว ๓ เดือน ตอนปลายปี ๒๗ - ต้นปี ๒๘ ที่มาจำอยู่ เรียนจนรู้อะไรมากขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรและจะเอาอะไรไปใช้ในชีวิตนี้ จนป่านนี้ ก็ยังใช้ได้ไม่รู้หมด ตื่นแล้วครับ รู้แล้วว่าจะเรียนและทำอะไรแต่ยังทำได้ไม่สุดนะครับดังที่ปรากฏในภาพว่า ...กุฏิคมชัด แต่นายบัญชายังมัว ๆ

๒๙ มค.๖๓ ๐๗๐๐ น.
บ้านดอน สุราษฎร์

Joomla templates by a4joomla